nieuws

Jansen verheugd met aanpak huisjesmelkers

Huisjesmelkers kunnen een boete tegemoet zien als zij de wet meerdere malen hebben overtreden. Dankzij de inzet van de SP zet het kabinet eindelijk een stap in de goede richting. SP-Kamerlid Paulus Jansen drong daarop aan na de verkiezing van Huisjesmelker van het Jaar, door jongerenorganisatie ROOD.

Huurders worden door toezeggingen van minister Blok nu beter beschermd tegen malafide praktijken. Gemeenten krijgen de bevoegdheid om het beheer van een gebouw over te nemen, panden te sluiten of zelfs te onteigenen. Jansen: 'De SP strijdt al sinds 1994 tegen huisjesmelkers. Ik ben blij dat onze inspanningen in en buiten de Tweede Kamer eindelijk resultaat oplevert.'

Begin maart verkoos ROOD de Groningse huisbaas Jan Lubbers tot huisjesmelker van het jaar. Een afgekeurde cv-ketel zorgde voor het vrijkomen van een dodelijke concentratie koolmonoxide in één van de kamers. Jansen wil dan ook dat oude cv-installaties een verplichte APK-keuring krijgen. 'Dit levert bijzonder gevaarlijke situaties op, dus we moeten alles op alles zetten dat dit nooit meer kan gebeuren.'

Door de woning- en kamernood in veel steden hebben veel huisbazen vrij spel. Jansen: 'Als er te weinig woningen beschikbaar zijn nemen veel huurders alles aan wat ze kunnen krijgen. Daarom moeten we, naast het aanpakken van malafide huisbazen, ook zorgen dat er meer woningen voor studenten en andere huurders beschikbaar komen.'

Betrokken SP'ers