nieuws

Afbraak WW onbespreekbaar voor SP

De plannen van minister Asscher (PvdA) om de opbouw en de duur van de WW te beperken kunnen niet rekenen op steun van de SP. Vorige week debatteerde de Tweede Kamer over een groot wetsvoorstel waarin de wijzigingen op het gebied van WW, ontslagbescherming en flexibilisering zijn opgenomen. SP-Kamerlid Paul Ulenbelt: ‘De afbraak van de WW gaat mensen heel hard raken. Werklozen verdienen de zekerheid van een goed, sociaal vangnet. Dit kabinet kiest voor afbraak en onzekerheid.’ De SP stemde vandaag tegen het wetsvoorstel van minister Asscher.

Een aantal voorstellen van Ulenbelt voor het versterken van de rechtspositie van flexwerkers zijn overgenomen door het kabinet. Net als in de oorspronkelijke initiatiefwet van Ulenbelt worden payrollconstructies om werknemersrechten te ontduiken aangepakt, komt er een verbod op een concurrentiebeding in tijdelijke contracten en komt er een ontslagvergoeding voor werknemers met een tijdelijk contract. Toch maakt Ulenbelt zich zorgen over de onvolledigheid van deze plannen. Ulenbelt: ‘Het voorstel om flexwerkers al na twee jaar, in plaats van na drie jaar, een vast contract te geven is door VVD, PvdA en D66 uitgesteld. Hierdoor duurt de onzekerheid voor werknemers met een tijdelijk contract nog langer voort.’

Op twee andere punten slaat het kabinet ook de plank mis. Ulenbelt: ‘Flexwerkers krijgen straks na twee jaar recht op een ontslagvergoeding, maar het merendeel van de flexwerkers werkt korter dan 2 jaar. Zij krijgen dus helemaal niets bij ontslag. Daarbij gaat de WW-premie voor flexwerkers niet omhoog. Wij hadden dat in onze initiatiefwet staan, om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om werknemers een vast contract aan te bieden. Het kabinet heeft deze essentiële punten geschrapt.’

De SP is verheugd dat de ontslagbescherming niet wordt afgebroken. In de nieuwe wet blijft in het ontslagrecht de toets vooraf – door de rechter of het UWV - bestaan. Ontslag via het UWV leidt, anders dan nu, ook tot een ontslagvergoeding. Bovendien komt er de mogelijkheid om hoger beroep aan te tekenen. Ulenbelt: ‘Dat zijn overduidelijke verbeteringen ten opzichte van de huidige situatie.’ Ulenbelt hekelt wel de veel te lage ontslagvergoedingen. De ontslagvergoeding is een derde maandsalaris per gewerkt jaar en voor werknemers van 50 jaar en ouder een half maandsalaris per gewerkt jaar. Ulenbelt: ‘De hoogte van de ontslagvergoeding werkt op zich preventief, een werkgever zal minder snel ontslaan als dit duur is. Daarom heb ik het voorstel gedaan om de vergoedingen te verdubbelen. Helaas is hier geen meerderheid voor in de Tweede Kamer.’

Betrokken SP'ers