nieuws

De Jong: Europees Parlement moet zich niet bemoeien met abortus

Vandaag stemt het Europees Parlement over een rapport dat de lidstaten oproept seksuele en reproductieve rechten van vrouwen te garanderen. De SP stemt tegen. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ‘Natuurlijk vindt ook de SP het belangrijk dat deze rechten goed geregeld zijn. Ons werd echter steeds verzekerd dat de EU zich met kwesties als abortus niet gaat bezighouden, omdat zij hiertoe niet bevoegd is. In mijn rapport over strafrecht, dat anderhalf jaar geleden door het EP is aangenomen, pleit ik voor een zeer voorzichtige benadering. Alleen bij duidelijk grensoverschrijdende delicten kan er reden zijn voor Europese wetgeving. Abortus is bij uitstek een onderwerp dat lidstaten zelf moeten regelen en het Europees Parlement moet zich hier dan ook niet mee gaan bemoeien.’

Dennis de Jong

Het rapport zelf is niet-wetgevend, maar het feit dat het Europees Parlement zich hier nu over buigt, is wel een eerste stap richting wetgeving. De Jong: ‘Nieuwe Europese bevoegdheden beginnen vaak met een rapport, zoals dat vandaag, maar de Europese Commissie grijpt zo´n rapport altijd aan voor vervolgacties. De Commissie is een rupsje nooitgenoeg, als het gaat om uitbreiding van haar bevoegdheden en juist op het gebied van het strafrecht stelt de Commissie zich de laatste tijd nogal agressief op. Zo wil de Commissie de rechter onder curatele stellen door voor bepaalde delicten waar Europees geld mee is gemoeid, minimum straffen in te voeren. Ook wil de Commissie een Europees Openbaar Ministerie opzetten. Daarom heb ik er geen enkel vertrouwen in dat dit rapport niet gebruikt gaat worden voor Commissievoorstellen over seksuele en reproductieve rechten in het algemeen en abortus in het bijzonder.’

De SP’er benadrukt dat het hem niet gaat om het recht op abortus. De Jong: ‘Dat recht is in Nederland goed geregeld en helaas in andere Europese landen zoals Ierland niet. Maar het is aan Ierland om het recht op een veilige abortus voor vrouwen die daarvoor kiezen te regelen. Daar heeft de Europese Unie niets over te zeggen.’