nieuws

Leijten lanceert wetsvoorstel Compensatiefonds Medische Fouten

SP-Kamerlid Renske Leijten komt vandaag met een wetsvoorstel voor een compensatiefonds dat mensen compenseert die door een medische fout lichamelijk letsel hebben opgelopen en daardoor evident financiële schade hebben. Leijten: ‘Op dit moment zien we dat heel weinig mensen - die schade melden - een compensatie krijgen. Zij krijgen nu geen financiële genoegdoening en dat gaan we veranderen.’

Het fonds krijgt de taak om mensen die zich melden binnen één jaar uitsluitsel te geven over of hun vraag voor compensatie terecht is. Als dat zo is, dan keert het fonds de schade ook uit. Het fonds gaat vervolgens de kosten proberen te verhalen op of de arts, of de zorgaanbieder, of beide. Leijten: ‘Het moet voor de schadevergoeding niet uitmaken of je door een verwijtbare fout, een medische misser, of een complicatie, schade oploopt. De patient wordt een dure rechtsgang uit handen genomen en financieel gecompenseerd. Omdat dit snel gebeurt kan iemand zich weer gaan richten op het leven.’

Volgens Leijten is het noodzakelijk dat er een fonds komt die de afhandeling bij schade door medische fouten gaat afhandelen. ‘Er zijn jaarlijks 30 duizend medische missers, bij 2000 daarvan wordt er financiële genoegdoening gegeven en 50 zaken komen uiteindelijk voor de rechter. Het is natuurlijk ook prijzig om naar de rechter te gaan, je begint al met ongeveer 3000 euro om een claim in te dienen. Je ziet dus dat de patiënt met schade enkel recht kan halen als iemand geld heeft en dan kan het vervolgens jaren duren voordat je uitgeprocedeerd bent. We brengen de patiënt hiermee in een gelijkwaardige positie met de zorgverlener.

Het fonds wordt een onderdeel van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en wordt opgestart met 100 miljoen euro. Leijten: ‘De uitvoeringskosten zullen ongeveer 10 miljoen bedragen en voor het uitkeren van compensatie willen we 100 miljoen aan bijdrage vragen aan de verzekeraars die medisch letsel verzekeren. Zij verzekeren tot nu toe de arts of zorgaanbieder tegen claims, beter is het om claims sneller uit te keren. Het geld is er, maar verdwijnt nu bij de verzekeraar. Dat is geen goede zaak.’

Leijten stelt dat haar initiatiefwetsvoorstel de positie van de patiënt veel steviger maakt, dan in een wetsvoorstel dat al drie jaar in de Kamer ligt. Leijten: ‘Daarin staat dat mensen maximaal 25.000 euro schadecompensatie kunnen krijgen, wij laten dat los. Uit onderzoek blijkt namelijk dat ongeveer de helft van de claims boven de 50.000 euro ligt. Ook laten wij de mogelijkheid bestaan dat iemand zelf naar de rechter kan stappen voor een civiele procedure richting een arts of een zorgaanbieder, dat is in het voorstel van de regering niet meer mogelijk als je een beroep doet op die schaderegeling.’

Betrokken SP'ers