nieuws

Kooiman: ‘Beter toezicht kinderopvang hard nodig’

‘Je moet er als ouder vanuit kunnen gaan dat je kind veilig is in de kinderopvang. Maar gemeenten falen regelmatig in het toezicht en de minister vindt dat ouders in eerste instantie verantwoordelijk zijn. Dat terwijl beter toezicht hard nodig is’, aldus SP-Kamerlid Nine Kooiman vanmiddag tijdens het Vragenuur.

Bij 60% van de kinderopvangcentra is er iets niet in de haak. Dit kan alles zijn tussen gebrekkige hygiëne en te weinig leidsters op een groep. Het is de taak van een gemeente om dan in te grijpen. Maar 1 op de 5 gemeentes doet dit niet of te weinig. Daarom stelt Kooiman voor om gemeentes te verplichten aan de slag te gaan met het handhavingsadvies van de GGD. Ook wil ze dat het geld dat gemeentes van het Rijk krijgen voor kinderopvang, ook hieraan uit te geven in plaats van aan lantaarnpalen en stoeptegels.

Minister Kamp zag hier geen aanleiding voor. ‘Hij doet gewoon alsof er niks aan de hand is. Daarmee misken je de verantwoordelijkheid die wij hebben om ervoor te zorgen dat de plaatsen waar kinderen opgevangen worden, veilige plekken zijn. Net als dat wij van scholen verwachten dat ze in orde zijn, moeten ouders ook op de kinderopvang kunnen vertrouwen.'

Betrokken SP'ers