nieuws

Gesthuizen krijgt steun voor 'crashteam ICT-veiligheid'

De Tweede Kamer staat achter een voorstel van Sharon Gesthuizen om een 'digitale brandweer' op te richten. Die moet 24 uur per dag klaarstaan om op ict-beveiligingsproblemen te reageren. Gesthuizen pleitte voor zo'n 'crashteam' naar aanleiding van het ICT-debacle bij Diginotar. Gesthuizen: 'Ik ben erg blij dat we nu de naïviteit op het gebied van ICT eindelijk naast ons neerleggen. Zo'n crashteam is onontbeerlijk in een tijd waar zelfs het kleinste lek de grootst mogelijke gevolgen kan hebben.'

Gesthuizen is daarnaast erg tevreden dat ministers Donner en Opstelten tijdens het debat over Diginotar toegezegd hebben een onderzoek te laten uitvoeren door de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Het onderzoek zal zich richten op de vele ICT veiligheidsproblemen bij de overheid. De inrichting van deze veiligheid zal onder de loep genomen worden. Tijdens het debat stelde Gesthuizen de Kamer voor een parlementair onderzoek in te stellen. Gesthuizen: ‘Het onderzoek van de Veiligheidsraad is een belangrijke erkenning van het kabinet dat de veiligheid rond ICT zo lek als een mandje is. Deze toezegging van de minister is voor mij een eerste stap richting een parlementair onderzoek, ik ben vooralsnog dan ook zeker tevreden met deze toezegging. Na afronding van dit onderzoek moet de Kamer echter ook zorgen dat de onderste steen bij de gang van zaken in de politiek boven komt.’

De SP waarschuwde, bij monde van voormalig Kamerlid Arda Gerkens al zeer vaak voor de risico’s van slechte beveiliging. Echter alle waarschuwingen - ook vanuit het veld - werden in de wind geslagen.

Betrokken SP'ers