nieuws

Onderzoek sociale werkplaats: Te weinig aandacht voor beperking werknemers

Bijna de helft (46 procent) van de werknemers van sociale werkplaatsen vindt dat de werkplek onvoldoende wordt aangepast aan de beperking die hij of zij heeft. Dit blijkt uit het SP-onderzoek ‘De sociale werkplaats aan het woord’ onder ruim 4200 werknemers van de sociale werkplaatsen in Nederland. De voornaamste aanbeveling die SP-Kamerlid Sadet Karabulut doet is het stoppen met de ontmanteling van de sociale werkplaats: ‘Uit dit onderzoek blijkt dat er nu al grote problemen zijn met begeleiding en ondersteuning. De kaalslag die dit kabinet voorstaat, zal dit alleen maar verergeren. Werkers in de sociale werkplaats zitten niet op nieuwe bezuinigingen en een stelselwijziging te wachten. Wel op een luisterend oor, meer respect en betere begeleiding.’

Karabulut: ‘Juist deze werkplaatsen zouden zich sterk moeten richten op de sociale aspecten van hun taak. Ze moeten zich weer gaan richten op waar ze voor zijn opgericht: aangepast werk en begeleiding bieden aan mensen met een beperking. Ik heb gemerkt dat mensen de nieuwe kabinetsplannen als enorme druk ervaren. Sommige werkers worden er angstig van. Dat komt bovenop het bestaand beleid om tweederde van de werkers in het vrije bedrijf te laten werken. Zoveel als mogelijk mensen buiten de sociale werkplaatsen aan een baan helpen is een mooie doelstelling maar dat moet wel kunnen, passen en met de juiste begeleiding en zorg gebeuren.’

Het merendeel van de werknemers waardeert het werken in de sociale werkplaats positief (79 procent). Maar de werkdruk wordt door een groot deel als te hoog ervaren. Uit het onderzoek blijkt dat 36 procent van de werknemers de werkdruk te hoog vindt. Door de te hoge werkdruk krijgen werknemers lichamelijke en psychische klachten, wat regelmatig leidt tot ziekteverzuim en uitval. Nog eens 31 procent voelt zich niet serieus genomen door de werkleiding.

Karabulut: ‘De werknemers geven veelvuldig aan zich onbegrepen te voelen door de leiding. Zij voelen zich niet serieus genomen, gekleineerd of respectloos behandeld. Dit is in elk bedrijf onacceptabel, maar van de leiding van een sociale werkplaats mag verwacht worden, dat die extra veel aandacht geeft aan een goede omgang met het personeel.’

Een andere opvallende uitkomst van het onderzoek is dat het aantal werknemers met schulden bijzonder groot is in de sociale werkplaatsen. Maar liefst 20% van het personeel gaat gebukt onder een forse schuldenlast. Van deze groep ontvangt 60% geen enkele hulp bij het wegwerken van de schuld.

Enkele resultaten uit het onderzoek

  • 79 procent waardeert het werken in de sociale werkplaats als positief. 36 procent is het werk steeds minder leuk gaan vinden
  • 36 procent vindt de werkdruk te hoog. Werknemers die een hoge werkdruk ervaren hebben lichamelijke klachten (50 procent), psychische klachten (55 procent) en minder motivatie en plezier in het werk (47 procent)
  • bijna de helft van de werknemers (46 procent) vindt dat het werk onvoldoende wordt aangepast aan de beperking die zij hebben
  • slechts 38 procent is tevreden over alle arbeidsomstandigheden op het werk
  • 31 procent voelt zich niet serieus genomen door de werkleiding
  • 1 op de 5 werknemers heeft schulden
  • 65 procent van de werknemers is ontevreden over de arbeidsvoorwaarden. Voornamelijk over: ontbreken van werkoverleg (29 procent), collega’s die met verlof gaan die niet worden vervangen (23 procent), verslechterde reiskostenvergoeding (22 procent) en er is te weinig tijd voor scholing en opleiding (21 procent)
  • Bij bijna 1 op de 5 werknemers die werken bij een reguliere werkgever is de werkplek niet aangepast aan de beperking. 

Betrokken SP'ers