nieuws

Ulenbelt wil boete bij te hoog incassotarief

Schuldeisers die te hoge incassotarieven eisen, moeten voortaan een boete betalen. De SP wil zo een einde maken aan de torenhoge incassotarieven die soms in rekening worden gebracht. SP-Kamerlid Paul Ulenbelt: ‘Ik ben blij dat er nu eindelijk een wet ligt die een maximum stelt aan de incassokosten. Maar als er geen sanctie op komt te staan, vrees ik dat dit niet altijd zal worden nageleefd. Onder het motto ‘niet geschoten is altijd mis’ kunnen de cowboys het gewoon blijven proberen.Een boete is daarom noodzakelijk.’

Dinsdag behandelt de Tweede Kamer de wet die een maximum stelt aan de incassokosten die in rekening gebracht mogen worden bij te laat betaalde rekeningen. De SP pleit hier al jaren voor. Volgens Ulenbelt heeft de regering echter verzuimd een sanctie te zetten op het overtreden van deze wet. Ulenbelt: ‘De regering zegt alleen maar dat het bedrag dat teveel in rekening is gebracht niet betaald hoeft te worden. Ik vind dat niet erg afschrikwekkend. En dat is wel nodig om deze praktijken echt te beëindigen’.

Ulenbelt stelt daarom voor het in rekening brengen van te hoge incassotarieven aan te merken als ‘onrechtmatige daad’. Dat maakt de schuldeiser schadeplichtig. Ulenbelt: ‘Als iemand 140 euro in rekening brengt terwijl volgens de nieuwe wet maar 40 euro was toegestaan, dan moet de schuldeiser voor straf het verschil van 100 euro terugbetalen en de kosten van de rechtszaak op zich nemen. Pas dan leren de incasseerders het af om zulke woekertarieven in rekening te brengen.’

Ulenbelt doet het voorstel dinsdag bij een debat over de maximering van de incassotarieven.

Betrokken SP'ers