nieuws

Kamer steunt SP: uitkering voor schrijnende gevallen geweldsmisdrijf

Op initiatief van SP-Kamerlid Rik Janssen heeft de Kamer unaniem ingestemd met een wijziging van de wet Schadefonds Geweldsmisdrijven. Hierdoor kunnen mensen die – naar de letter van de wet – net buiten deze regeling zouden vallen, in uitzonderlijke gevallen toch een schadevergoeding krijgen. ‘Ik kreeg nogal wat verschrikkelijke verhalen te horen van slachtoffers die net niet in aanmerking kwamen voor een schadevergoeding. Dit terwijl deze wet hier juist voor bedoeld was. Door ons voorstel krijgen slachtoffers en nabestaanden in schrijnende gevallen nu de vergoeding die ze verdienen’, aldus Janssen.

Om voor een uitkering uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven moet er sprake zijn van een met opzet gepleegd geweldsmisdrijf met ernstig letsel, bijvoorbeeld diefstal met geweld, straatroof, bedreiging met een wapen, mishandeling of verkrachting, maar ook huiselijk geweld, stalking of incest. Daarnaast moet het misdrijf in Nederland zijn gepleegd en moet de schade niet op een andere wijze vergoed kunnen worden.

Janssen:’Natuurlijk kan geld het aangedane leed niet tenietdoen, maar voor slachtoffers en nabestaanden betekent het wel dat zij zich gehoord en begrepen kunnen voelen en dat door deze vergoeding de geleden schade wordt erkend. Daarom ben ik blij dat het voorstel van collega-Kamerleden van de VVD, CDA en mij op de steun van alle partijen in de Kamer kon rekenen.’

Betrokken SP'ers