nieuws

Kabinetsreactie op Irak-rapport Davids onvoldoende

Volgens SP-fractieleider Agnes Kant is de reactie van het kabinet op het rapport Davids over de inval in Irak onvoldoende. "Het kabinet erkent nog steeds niet dat ook met de kennis van toen de oorlog als illegaal gezien zou moeten worden," aldus Kant. "Verder is de Kamer onvoldoende en onjuist geïnformeerd. Ook die erkenning mis ik in de brief van het kabinet."

Het feit dat er selectief in de rapporten van de veiligheidsdiensten is gewinkeld noemt Kant ‘misleidend'. De Kamer is bewust op het verkeerde been gezet. Over het rapport en de brief van het kabinet zal een stevig debat moeten worden gevoerd waarin het kabinet echt verantwoording aflegt. Daar is nu geen sprake van aldus Kant.

Kant meent dat er sprake is van een compromisbrief waar zowel CDA als PvdA hun eigen uitleg aan kunnen geven. "Het CDA zal zeggen dat het mandaat adequater kon. De PvdA zal zeggen dat er onvoldoende volkenrechtelijk mandaat was voor de oorlog. Met de in deze brief gekozen formuleringen kun je werkelijk alle kanten uit."

De SP tilt zwaar aan het feit dat de Kamer onvoldoende is geïnformeerd over het Amerikaanse verzoek tot militaire steun aan de inval in Irak. De partij acht het nog steeds waarschijnlijk dat er een parlementaire enquête nodig is om alle feiten boven tafel te krijgen. Ook vindt ze het wenselijk dat er meer personen worden gehoord, liefst onder ede.

Betrokken SP'ers