nieuws

Spreekrecht voor ouders in rechtszaal

Het spreekrecht voor slachtoffers in strafzaken zal worden uitgebreid. Ook wettelijk vertegenwoordigers van slachtoffers, zoals ouders van kinderen en verstandelijk gehandicapten, zullen het spreekrecht namens het slachtoffer mogen uitoefenen. De Tweede Kamer steunde een voorstel van de SP daartoe. SP-Kamerlid Arda Gerkens: “Ik vind het niet uit te leggen dat een vader van een mishandelde gehandicapte dochter niet namens zijn dochter mocht spreken in de rechtszaal. Als het slachtoffer dat zelf niet kan dan moet iemand dat kunnen doen namens het slachtoffer. Ik ben blij dat dit zal worden veranderd.”

Ook het voorstel van Gerkens om het aantal slachtoffer-dadergesprekken te verhogen werd door de Tweede Kamer ondersteund. “De gesprekken leveren vrijwel steeds positieve resultaten op. Dat geldt zowel voor de dader, die wordt geconfronteerd met de gevolgen van zijn daad, maar zeker ook voor het slachtoffer. Het helpt hen bij de verwerking van het misdrijf”, aldus Gerkens. Ze benadrukt dat deze gesprekken alleen plaats kunnen vinden wanneer zowel het slachtoffer als de dader daar mee instemmen. Tot nu toe kwamen slachtoffer-dadergesprekken niet veel voor, mede omdat mensen niet bekend waren met de mogelijkheid daartoe. De regering moet de mogelijkheid van dit soort gesprekken nu nadrukkelijk onder de aandacht brengen van het gevangeniswezen en de reclasseringsorganisaties.

Betrokken SP'ers