nieuws

Van Bommel wil opheldering over amnestie na politionele acties Indonesië

SP-Kamerlid Harry van Bommel wil dat minister Verhagen (Buitenlandse Zaken) opheldering geeft over de amnestie die Nederland heeft gegeven aan Nederlandse militairen die betrokken waren bij de politionele acties in Indonesië. Maandag maakte het televisieprogramma Netwerk correspondentie openbaar waaruit blijkt dat al in 1948 is besloten dat Nederlandse militairen die betrokken waren bij een massamoord op honderden burgers, niet zouden worden vervolgd. Tot op heden beweerde de regering dat vervolging niet mogelijk was omdat het misdrijf was verjaard.

Volgens Van Bommel is er nooit openheid gekomen over de executie van circa 400 jongens en mannen in het Indonesische plaatsje Rawagedeh. Militairen waren daar op zoek naar de leider van een groep opstandelingen. Toen ze deze niet konden vinden, gingen ze over tot het executeren van burgers. “De excessennota die een beschrijving van deze gebeurtenissen geeft, is onvolledig. Daarin wordt slechts van tientallen doden gesproken,” aldus Van Bommel. Hij bepleit daarom dat er opnieuw onderzoek wordt gedaan naar deze gebeurtenis.

Bij het bezoek van de Tweede Kamer aan Indonesië in het najaar van 2008 sprak Van Bommel met de enige overlevende en een aantal nabestaanden van de massamoord. Zij wensen excuses van de Nederlandse regering en een compensatie. “Nederland heeft spijt betuigd maar nooit excuses gemaakt voor dit drama. De angst voor schadevergoeding speelt daarbij een belangrijke rol,” meent Van Bommel. “Advocaten die namens de nabestaanden een claim hebben ingediend bij de Nederlandse regering, hebben met de openbaar gemaakte brief een ijzersterke troef in handen. Niet de verjaring, maar de verleende amnestie maakt dat de regering met lege handen staat. Dat is onaanvaardbaar.”

Van Bommel zal de kwestie donderdag in de Tweede Kamer aan de orde stellen.

Betrokken SP'ers