nieuws

Kant wil debat over lobby vaccin baarmoederhalskanker

SP-fractievoorzitter Agnes Kant wil een debat over de beïnvloeding en agressieve marketing van de farmaceutische industrie voor het vaccin voor baarmoederhalskanker. De gezondheidsinspectie heeft op eerder aandringen van de SP inmiddels een onderzoek ingesteld en invallen gedaan bij twee fabrikanten van het vaccin. Kant: "Een beslissing voor de invoering van een vaccinatie moet objectief en onafhankelijk gemaakt worden, na zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen. Marketing, lobby, en financiële banden van adviseurs met de industrie, moeten daarbij uitgesloten worden."

Agnes Kant is blij met het actieve optreden van de inspectie naar de lobby van de industrie voor de vaccins tegen baarmoederhalskanker. De SP had in juli dit jaar om een grondig onderzoek gevraagd nadat de minister het besluit had genomen de betreffende vaccins in het vaccinatieprogramma op te nemen. Voor de invoering van deze vaccins is een ongekend felle lobby gevoerd. Er zijn radiospotjes, websites en informatiecampagnes op scholen ingezet. Via voorlichtingsbijeenkomsten is het vaccin gepromoot aan ouders. Kant: “Ook zijn de fabrikanten behoorlijk aan het pushen geweest bij de Kamerleden. Er werd druk uitgeoefend op de commissie van de gezondheidsraad die advies moest geven over opname in het vaccinatieprogramma. Dat kan zo niet. Ik wil daarom een debat over een zorgvuldige invoering in combinatie met bevolkingsonderzoeken, over de bizar hoge prijzen van het vaccin, en over hoe we deze absurde marketing aan banden leggen.”

De lobby voor de vaccins is een goed voorbeeld van agressieve marketing door farmaceutische bedrijven. De SP dringt al jaren aan op aanscherping van de reclameregels en wil een actief reclametoezicht door de inspectie in plaats van zelfregulering door de industrie. In de initiatiefnota '25 medicijnen tegen te grote macht van de farmaceutische industrie' deed de partij hiervoor vele voorstellen.

Kant benadrukt dat ze zoveel mogelijk sterfte door baarmoederhalskanker wil voorkomen en dat dit alles niet betekent dat de vaccinatie niet ingevoerd zou moeten worden. Maar een nieuwe zorgvuldige onafhankelijke afweging is volgens haar wel van belang. Een beslissing over vaccinatie zou volgens Kant dan ook genomen moeten worden in samenhang met de mogelijkheden van verbetering van bevolkingsonderzoeken. Kant: “Er is bovendien nog veel onbekendheid over bij-effecten op lange termijn van de vaccins. Ook is er nog onzekerheid over de duur van de bescherming en er is nog te weinig onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de vaccins tegen baarmoederhalskanker. Dit werd nog eens bevestigd in een kritisch artikel van onderzoekers in het Nederlands Tijdschrift voor geneeskunde van 13 september."