nieuws

‘Balkenende IV is passieloos verstandshuwelijk’ (video)

Een jaar na zijn aantreden heeft het kabinet Balkenende IV bewezen in niets te verschillen van zijn drie voorgangers. Dat zei SP-leider Jan Marijnissen zaterdag tegenover de partijraad in Amersfoort. “Balkenende IV doet niets aan armoede, de hypotheekrenteaftrek blijft onbespreekbaar, er komt geen onderzoek naar Irak en geen referendum over het Europees Verdrag. Dit is geen nieuw kabinet, dit is meer van hetzelfde.”

Marijnissen ging stevig tekeer tegen het zittende kabinet, dat van de SP een jaar de tijd heeft gekregen te laten zien waar het toe in staat was. “Het regeerakkoord beloofde veel, leek zich te richten op minder individualisering en meer gemeenschapszin. Maar een jaar later kunnen we concluderen dat er nooit een kabinet was dat zo weinig initiatieven, visie en daden toonde als dit kabinet”, zei de SP-leider. “Balkenende IV is een passieloos verstandshuwelijk. En in zo’n huwelijk komen de kinderen tekort. In dit geval komt Nederland tekort.”

Bekijk de toespraak:

//

De SP-leider haalde ook hard uit naar de ‘bewegingen’ van Geert Wilders en Rita Verdonk. “Bij een beweging denk ik aan een vakbond, een grote vereniging, niet aan deze partijen met één lid”, zei hij. Op de veelgestelde vraag wat de SP tegen Wilders en Verdonk wil doen, antwoordde hij: “Beter zijn.” De SP moet de problemen in Nederland volgens Marijnissen benoemen en actief met oplossingen blijven komen, want anders gaat extreem-rechts ermee aan de haal. Hiermee doelde hij vooral op Wilders die volgens hem puur discrimineert. “Hij maakt een ongeoorloofd onderscheid tussen mensen. Dat werd gedaan in Zuid-Afrika en tot in de jaren ’60 in de VS, dat is levensgevaarlijk”, aldus Marijnissen. “Als SP moeten wij vooraan staan om deze ideeën te bestrijden, altijd en overal.”

Marijnissen wil in 2008 met de SP overal zijn, waar het kabinet faalt. De SP moet laten zien dat zij wel weet wat er speelt, dat zij wel inspireert en dat zij wel tot daden in staat is, aldus de SP-leider.