nieuws

Weerstand tegen voorstel gratis toegang rijksmusea is onterecht

Het voorstel van VVD, PvdA en SP om de rijkscollectie van rijksmusea gratis toegankelijk te maken krijgt geen steun van andere partijen in de Kamer. SP-Kamerlid Fenna Vergeer verbaast zich over het verzet tegen een voorstel dat alleen maar winnaars kent.

VVD, PvdA en de SP hebben samen een plan gemaakt voor het gratis toegankelijk maken van de rijkscollectie van de 26 rijksmusea voor Nederlanders. De rijkscollectie is eigendom van alle Nederlanders en daar zou dus geen toegangkaartje voor betaald moeten worden.

Uitvoering van het plan kost weinig, omdat de gratis toegang niet geldt voor buitenlandse toeristen en ook niet voor tijdelijke tentoonstellingen. Volgens schattingen is met het plan een zelfde bedrag gemoeid, als staatssecretaris Van der Laan wil inzetten als ‘flexibel geld’, bestemd voor musea die erin slagen om nieuwe doelgroepen te bereiken. Met het alternatieve voorstel worden echter álle Nederlanders bereikt.

Vergeer: “Wij willen niet alleen dat de rijkscollectie gratis toegankelijk wordt, wij willen ook dat de rijksmusea zich inspannen om nieuw publiek te bereiken. Dit kan door samen met onderwijsinstellingen projecten op te starten, festivals te organiseren en andere participatieprojecten te beginnen.”

Het verzet tegen gratis toegang van de rijkscollectie verbaast Vergeer. “In Groot-Brittannië zijn de gratis musea een overweldigend succes. Bezoekersaantallen zijn verviervoudigd, waaronder ook jongeren en allochtonen. Het argument dat we dan ook andere voorzieningen gratis zouden moeten maken, zoals opera en theater, klinkt sympathiek. Wellicht komt er een tijd dat ook die voorzieningen beter toegankelijk worden. Maar de vergelijking is gebrekkig, omdat een theatervoorstelling iets anders is dan de vaste collectie van de rijksmusea.”