Superbus serieus alternatief voor zweeftrein

Op aandrang van onder andere de SP-fractie gaat minister Peijs onderzoeken of er een verbinding tussen Groningen en de Randstad mogelijk is per snelle Superbus. Tot nu toe zette de regering vooral in op de prestigieuze en peperdure zweeftrein. Onderzoek moet nu uitwijzen welk vervoermiddel het beste is voor Noord-Nederland en de Randstad met elkaar te verbinden.

De Superbus is ontwikkeld door de TU Delft onder leiding van Wubbo Ockels en kan snelheden tot 250 kilometer per uur halen. Deze bussen voor zo’n 15 passagiers zullen de reizigers van deur tot deur brengen en bieden daarmee een enorm voordeel boven de zweeftrein die slechts enkele centra met elkaar zal verbinden. Over ongeveer 2,5 jaar zal de eerste Superbus gemaakt zijn en moet blijken of dit vernieuwende concept inderdaad een kans van slagen heeft.

SP-Kamerlid Arda Gerkens is verheugd dat de regering een innovatief idee als de Superbus nu ook een eerlijke kans geeft. Gerkens: “Al sinds 2001 heeft de regering 2,73 miljard euro gereserveerd voor een dure zweefverbinding. Ondanks de negatieve gevolgen hiervan voor het milieu, de leefomgeving en de portemonnee hield de regering hier aan vast. Hopelijk doorbreekt het onderzoek naar de Superbus dit verkokerde denken van de regering.”

Betrokken SP'ers