nieuws

SP past administratie aan, afdrachtregeling blijft in stand

Naar aanleiding van onzorgvuldige berichtgeving in enkele media is bij sommige mensen onduidelijkheid ontstaan over de budgetten en vergoedingen voor onze lokale fracties en volksvertegenwoordigers. De SP verwacht na de verkiezingen van 2006 in meer gemeenteraden plaats te mogen nemen. Vooruitlopend hierop wordt de administratie van de partij eenvoudiger ingericht. Ten aanzien van het vergoedingensysteem voor raadsleden is echter geen sprake van een koerswijziging, zoals enkele media maandag ten onrechte meldden.

Gemeenteraadsfracties krijgen van de gemeente een budget als tegemoetkoming in de kosten, het zogeheten fractiebudget. Bij de SP werden de fractiebudgetten tot nu toe centraal beheerd. Het partijkantoor zorgt voor scholing van lokale volksvertegenwoordigers en voor materiële ondersteuning in de vorm van o.a. drukwerk, scholingsmateriaal, vergaderaccommodatie, begeleiding en ondersteuning voor lokale websites. Deze dienstverlening blijft bestaan, maar vanaf 2006 zullen de fractiebudgetten onder lokale verantwoordelijkheid beheerd gaan worden.

Onze raadsleden dragen al sinds meer dan 30 jaar hun individuele raadsvergoeding af aan de SP en worden voor gemaakte kosten gecompenseerd. Dit is het enige ‘nieuws’ dat hierover te melden is. Aan de afdrachtregeling verandert niets. Deze afdrachtregeling is wezenlijk voor de onderlinge solidariteit, omdat we niet willen dat er verschil ontstaat tussen onze activisten binnen en buiten de raad. Ook zorgt de regeling voor een gezonde financiële basis voor onze partij en houden we carrièrejagers buiten de deur die de politiek vooral zien als een plek om geld te verdienen. Deze goed functionerende afdrachtregeling wordt gesteund door de overgrote meerderheid van onze leden en blijft ook de komende tijd onverkort van kracht.