nieuws

Referendum EU-grondwet definitief: SP zet vol in op Nee-campagne

Er komt definitief een raadgevend referendum over de invoering van een Europese grondwet. In de Eerst Kamer schaarde na de SP, GroenLinks, PvdA en D66 ook de VVD zich bij de voorstanders van een volksraadpleging. In tegenstelling tot alle gevestigde partijen zal de SP intensief campagne gaan voeren voor een ‘Nee’ tegen deze grondwet.

Jan Marijnissen, die namens de SP de Nee-campagne zal leiden: “Wij zijn voor intensieve Europese samenwerking op allerlei grensoverschrijdende terreinen, van milieubescherming tot terreurbestrijding. Maar we hebben geen behoefte aan een Europese superstaat en een Europese grondwet die ons verplicht om meer marktwerking toe te laten in de zorg en het onderwijs, die de marktbelangen voorrang geeft boven milieubelangen, die landen dwingt steeds meer te investeren in defensie, die een gemeenschappelijk buitenlandbeleid beoogt om een duur Europees leger te legitimeren, en waarvan de EU niet democratischer wordt.”

“De EU is inmiddels verworden tot een bureaucratisch, ondemocratisch, geldverslindend monstrum. Daar verandert deze grondwet niets aan. Sterker nog: de tienduizenden Brusselse regels worden in beton gegoten en dus moeilijker te bestrijden, en er zal nóg meer in Brussel worden besloten. De politiek komt dus nóg verder van de burger te staan dan nu al het geval is. Wie dus vóór een Europa van de burgers is, stemt tégen deze grondwet.”

De SP zal alles op alles zetten om een meerderheid van de Nederlanders te overtuigen dat het beter is deze grondwet af te wijzen. Wanneer het referendum zal plaatsvinden is nog niet precies duidelijk, maar waarschijnlijk in mei of juni. Verwacht wordt dat de campagne in de aanloop naar deze dag een strijd wordt tussen David en Goliath. De Europese instituties, de regering, CDA, PvdA, VVD, GroenLinks en D66 zullen allemaal pleiten voor een ‘Ja’ tegen deze grondwet. De tegenstem zal vooral worden bepleit door de SP, het Comité Grondwet Nee en Geert Wilders.

Maar zoals David van Goliath won, zal ook hier de underdog winnen, voorspelt Marijnissen. “De Nederlandse bevolking staat enorm sceptisch tegenover dit Europa, en dat is volkomen terecht. Het Europa dat nu in Brussel in de maak is, daar heeft de bevolking nooit voor gekozen. Dit referendum geeft de Nederlanders een mooie gelegenheid om dit ontspoorde project van de Eurofiele elite een halt toe te roepen.”

Dossier Grondwet

Betrokken SP'ers