nieuws

Geen F-16’s voor de Verenigde Arabische Emiraten

Defensie onderhandelt over de levering van Nederlandse F-16’s aan de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), zo blijkt uit een bericht in Defense News. In februari dit jaar is een nieuw criterium onder het Nederlands wapenexportbeleid ingevoerd dat toetst of het land van eindbestemming wapenexport en -import meldt bij het VN-wapenregister. De VAE rapporteerde in ieder geval tot 1997 niet aan dit register. SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel vindt dat een levering aan de VAE sowieso niet plaats zou mogen vinden. Er komen in de VAE frequent schendingen van de mensenrechten voor, het land ligt in een spanningsgebied en bovendien kent het geen democratie. Van Bommel: ‘Op papier kent Nederland strikte voorwaarden voor wapenexport en zou een dergelijke leverantie niet plaats moeten vinden. Hier komt in de praktijk niet veel van terecht.’ Hij zal hierover vragen stellen aan de staatssecretaris van Defensie, de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Economische Zaken.