Het is genoeg geweest

HET NEOLIBERALE DRAMA

De coronacrisis heeft geleid tot veel leed en verdriet, maar toont ook wat werkelijk van waarde is. Deze crisis maakt duidelijk waarom onze publieke sector zo belangrijk is. Corona laat ook zien wie er in ons land echt toe doen. Niet de zorgcowboys die ons lieten stikken, maar de zorgverleners die naast het bed staan. Deze crisis laat zien hoe kwetsbaar we zijn, als we voor zaken als vaccins, medicijnen en hulpmiddelen afhankelijk zijn van de multinationals. Het toont de noodzaak aan van een fundamenteel andere politiek.

De markt blijkt onze problemen niet te kunnen oplossen, alleen mensen zélf kunnen dat. Door de mens als vertrekpunt te nemen, en niet het verdienmodel. Door elkaar niet langer als concurrenten te zien, maar samen te werken. We zijn immers één samenleving, waarin iedereen de mogelijkheid moet krijgen een bijdrage te leveren. We vormen met ons allen één gemeenschap. Waar de mens de maat vormt, we naar elkaar omkijken en op elkaar kunnen rekenen. Waar vooruitgang begint met het tegengaan van achterstand. Dat zijn de juiste waarden voor een andere en betere politiek.

Er komen andere tijden

Als we het echt anders willen, moeten we het ook echt anders gaan doen. Niet door dit land nóg verder kapot te bezuinigen. Maar door te investeren in dat wat van ons allemaal is. Niet door hier en daar wat bij te schaven. Maar door fundamentele keuzes te maken. Een betere toekomst maken we met ons hoofd, maar ook met ons hart. Op de idealen die we nu uitdragen, bouwen we de nieuwe werkelijkheid van morgen. Er komen andere tijden, mooie tijden om socialist te zijn. Ik nodig u uit om met ons mee te doen.

 

Lilian Marijnissen,

SP-fractievoorzitter in de Tweede Kamer


 

Word lid van de SP en beslis mee!