Openheid in Brussel

De SP in het Europees Parlement heeft jarenlang gestreden voor openheid in Brussel: als het gaat om de besteding van de riante onkostenvergoeding, maar ook over de ontmoetingen die Europarlementariërs hebben met lobbyisten. Het spreekt vanzelf dat, als we deze openheid van anderen vragen, we zelf het goede voorbeeld moeten geven.

Daarom is het voor iedereen mogelijk de overzichten van de SP-eurofractie in te zien. Het eerste overzicht geeft weer waar de SP-eurofractie de algemene onkostenvergoeding voor heeft gebruikt. Het wordt iedere maand geactualiseerd. Uit het overzicht blijkt trouwens dat we met deze vergoeding zuinig omgaan. Maar liefst 75% van deze veel te hoge vergoeding storten onze Europarlementariërs weer terug, gewoon omdat ze het geld niet nodig hebben voor de kantoorkosten waarvoor de vergoeding bedoeld is.

Het tweede en derde overzicht laat zien met welke lobbyisten de SP-Europarlementariërs bijeenkomsten hebben gehad. Het eerste betreft de afspraken van Dennis de Jong, het tweede die van Anne-Marie Mineur. Ook deze overzichten worden maandelijks geactualiseerd.