Onze Solidariteitsregeling

Onze volksvertegenwoordigers, zoals Tweede Kamerleden, wethouders en gemeenteraadsleden kiezen ervoor om een deel van hun politieke vergoeding af te dragen aan de SP. Zo blijven we onafhankelijk, kunnen we investeren in onze idealen en organiseren wij onze solidariteit. Mede dat maakt de SP een uitzonderlijke partij. Een aantal vragen en antwoorden over onze solidariteitsregeling.

Waarom heeft de SP een solidariteitsregeling?

Wij kennen al sinds 1974 een solidariteitsregeling. Dankzij die afspraak is onze partij onafhankelijk van bedrijven en grote geldschieters. Waar de SP geen giften van bedrijven of sponsoren accepteert, gaan andere partij daar veel soepeler mee om. Op landelijk niveau geven de PVV en VVD geen of nauwelijks openbaarheid over giften en donaties die door stichtingen worden opgehaald. Onze solidariteitsregeling zorgt voor solidariteit tussen de honderden SP-volksvertegenwoordigers en de duizenden vrijwilligers.

Met de solidariteitsregeling investeren we in onze idealen. We helpen mensen via tientallen hulpdiensten. We zetten acties op in honderden buurten om samen met mensen te strijden voor verbeteringen. En wij zijn als partij in staat om eigenstandig onderzoek te doen. Zo weten we wat er speelt en dit komt de kwaliteit van ons politieke werk ten goede.

Moeten SP'ers hun persoonlijke salaris afstaan aan de partij?

Nee, de mensen die actief zijn voor de SP hoeven hun persoonlijke salaris niet in te leveren. Alleen volksvertegenwoordigers en bestuurders (wethouders, gedeputeerden) die de SP in het parlement vertegenwoordigen dragen hun politieke vergoeding aan de SP af.

Tweede Kamerleden ontvangen van het parlement een politieke vergoeding van ongeveer 6900 euro netto per maand. SP-Tweede Kamerleden dragen dat aan de partij af en krijgen van de partij ter compensatie van hun inzet daarvoor in ruil een bedrag van  3.174 euro per maand terug. Dat geldt ook voor wethouders en Gedeputeerden.

Gemeenteraadsleden staan 50% tot 75% van hun vergoeding af. SP-raadsleden staan namelijk met hun spreekwoordelijke poten in de modder: als leraar, thuiszorger of AOW'er. Het raadslidmaatschap is geen werk, maar een nevenfunctie én bovenal een eer.

Wat doet de SP met het geld uit de solidariteitsregeling?

We investeren ermee in onze idealen: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. We financieren er tientallen SP-hulpdiensten mee in het hele land. We helpen tienduizenden mensen met het invullen van bezwaarschriften, belastingformulieren en andere bureaucratie. We zijn de bondgenoot van honderdduizenden mensen die strijden tegen schimmelwoningen, voor veilige straten en voor goede voorzieningen. We steunen acties van leraren, zorgmedewerkers en jongeren met een flexbaan. En we zetten breed gedragen initiatieven op zoals onze petitie voor een goede beloning voor zorgmedewerkers.

 

Blijf op de hoogte!

De SP zet zich in voor genoeg betaalbare huizen, voor eerlijke zorg, voor veilige buurten en voor nog veel meer. We doen onderzoek, voeren actie, organiseren bijeenkomsten en doen voorstellen. Zorg dat je op de hoogte blijft, mis het niet!