Eerste Kamer

Op 26 mei 2015 werd de huidige Eerste Kamer gekozen. De SP steeg van acht naar negen zetels. Op dit moment bestaat de SP-fractie uit de volgende mensen:

Nadat een wet is aangenomen in de Tweede Kamer wordt de wet ook nog behandeld in de Eerste Kamer. SP-fractievoorzitter Tiny Kox: ‘We beoordelen elk wetsvoorstel op zijn waarde. Wat de samenleving menselijker en socialer maakt, steunen we. Wat daartegen ingaat, verwerpen we.’

De Eerste Kamerleden houden zich aan de voorgeschreven integriteitscode en publiceren elk jaar een jaarverslag:

Recente berichten over de Eerste Kamer