www.sp.nl/economie

Homepage SPSlash Economie

Zoeken in /economie

/economie :: onze mensen

Meer info over Sharon Gesthuizen

Sharon Gesthuizen

Meer info over Paulus Jansen

Paulus Jansen

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Rob Mollink
Sjoerd van Dijk
SP.nl/economie

/economie :: Nieuws

Gesthuizen: opslaan kentekens sloopt privacy onder je voeten vandaan

03-04-2014 Minister Opstelten gaat met de invoering van ANPR (automatic number plate recognition) wederom een zwaar privacyschendende maatregel nemen. De camerabeelden die registreren op welk moment en waar bepaalde kentekens van auto's worden gezien moeten wat hem betreft voortaan vier weken lang worden bewaard. Opsporingsambtenaren van politie mogen daarin gaan zoeken als men bezig is met een onderzoek naar criminele feiten. Ook kentekens van onschuldige burgers worden daarbij natuurlijk onderwerp van onderzoek.

> Lees verder…

Mexx weigert gesprek over het Bangladesh Veiligheidsakkoord

31-03-2014 SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen is maandag samen met Joel Voordewind (ChristenUnie) en de Fashion Rebels op bezoek geweest bij het hoofdkantoor van kledingmerk Mexx om hen te verzoeken het Bangladesh Veiligheidsakkoord te ondertekenen. Helaas wilde het bedrijf de Kamerleden inhoudelijk niet te woord te staan en dreigde zelfs de politie te bellen. Ook weigerde Mexx een andere afspraak te maken om het veiligheidsakkoord te bespreken.

> Lees verder…

Gesthuizen: Schending van Privacywet door trackingcookies direct aanpakken

17-03-2014 SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen is geschokt over het hoge percentage internetbedrijven dat lak heeft aan de privacywetgeving. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 28 procent van de Nederlandse websites tracking cookies plaatst nog voordat de internetgebruiker toestemming heeft gegeven. Dit is in strijd met de wet, het is namelijk verplicht om de internetgebruiker eerst expliciet om toestemming te vragen voordat de cookie geplaatst mag worden.

> Lees verder…

Wet ter bestrijding acquisitiefraude SP en VVD goed ontvangen door ondernemers

10-03-2014 Ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland zijn ‘verheugd’ met de initiatiefwet van de SP en de VVD ter bestrijding van acquisitiefraude. SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen en VVD-Kamerlid Foort van Oosten dienen hun wet in, waarmee ondernemers beter beschermd worden tegen oneerlijke handelspraktijken en acquisitiefraude strafbaar wordt. Ook de Fraudehelpdesk, de Kamer van Koophandel, de Nederlandse Vereniging van Banken, het Openbaar Ministerie en de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak hebben positief gereageerd. Diverse partijen dringen aan op een spoedige behandeling in de Tweede Kamer, vanwege de ernst en omvang van het probleem van acquisitiefraude en de betere bescherming voor ondernemers die hard nodig is.

> Lees verder…

Roemer presenteert plan voor Groningen

26-02-2014 SP-leider Emile Roemer heeft in Hoogezand het plan 'Laat Groningen niet zakken' gepresenteerd. In het plan doet de SP 21 voorstellen om de werkgelegenheid en leefbaarheid van de provincie te verbeteren.

> Lees verder…

De Jong: Europees kooprecht betekent aanslag op ons consumentenrecht

26-02-2014 Het Europees Parlement stemt vandaag over de voorstellen voor een Europees kooprecht. Deze wetgeving moet gaan gelden voor Europese aankopen over de grens. SP-Europarlementariër Dennis de Jong is hier fel op tegen. De Jong: ‘Samen met andere Europarlementariërs heb ik een voorstel ingediend om deze nieuwe wetgeving integraal te verwerpen. Enkele jaren geleden heeft het Europarlement op voorstel van de SP lidstaten juist de mogelijkheid geboden om meer rechten aan consumenten te geven dan voorzien was in de consumentenrichtlijn. Dat wordt nu voor een belangrijk deel teruggedraaid. Via dit nieuwe voorstel kunnen bedrijven kiezen welke regels bij aankopen over de grens van toepassing zijn. Daarmee kunnen belangrijke consumentenrechten alsnog buiten spel gezet worden, omdat in zo´n geval de Nederlandse consument zich niet langer kan beroepen op het eigen nationale consumentenrecht. Dat moeten we beslist niet willen en ik hoop dan ook van harte dat het Europees Parlement mijn verwerpingsvoorstel steunt.’

> Lees verder…

Gesthuizen: ‘Laat slachtoffers faillissementsfraude niet in de kou staan’

06-02-2014 ‘Faillissementsfraude blijft een enorm probleem. Al jaren belooft de minister een betere aanpak, maar daar merken we in de praktijk nog te weinig van. Ondernemers die meer dan tien bedrijven achter elkaar laten ‘ploffen’, werknemers en schuldeisers berooid achter laten, en hier gewoon mee wegkomen. Hoe is dit mogelijk?’ Deze verzuchting deed SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen in een Kamerdebat. Zij verwacht van zelfbenoemde crimefighter Opstelten een hardere aanpak van deze ernstige vorm van bedrog.

> Lees verder…

Jansen: Haal de last van de Groningse schouders

05-02-2014 Groningen zit niet te wachten op nog meer langlopende processen bij de afhandeling van de schade die veroorzaakt is door de gasboringen. SP-Kamerlid Paulus Jansen stelt daarom voor de gaskraan flink terug te draaien en een hulpteam in te stellen om het schadeherstel te regelen. ‘Door een hulpteam naar Groningen te sturen kunnen we de last van de Groningse schouders halen. Dat team moet beschikking krijgen over een goed gevuld noodfonds, zodat de schade ruimhartig gecompenseerd wordt.’

> Lees verder…

Gesthuizen: Kledingfabrieken in Bangladesh moeten snel veiliger worden

30-01-2014 SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen heeft minister Ploumen om opheldering gevraagd over de teleurstellende resultaten rond de afspraken die gemaakt zijn om het werk in kledingfabrieken in Bangladesh veiliger te maken. Zo beloofde de Bengaalse overheid, na diverse instortingen van fabrieken, dat er snel extra arbeidsinspecteurs zouden worden aangesteld. Gesthuizen: ‘Ik vind het heel erg te horen dat er tot op de dag van vandaag geen enkele extra inspecteur is aangesteld. Veel werknemers in de fabrieken werken onder erbarmelijke omstandigheden. Daar moet snel inspectie plaatsvinden, zodat deze mistanden kunnen worden aangepakt.’

> Lees verder…

Jansen: Warmtewet werkt niet

29-01-2014 Stadsverwarming mag voor de gebruiker niet duurder zijn dan een moderne HR cv-installatie. Dat zegt SP-Kamerlid Paulus Jansen in reactie op berichten over misbruik van de Warmtewet. Energiebedrijven als Essent, NUON en Eneco blijken per 1 januari de tarieven flink op te schroeven. 'Die monopolisten op het warmtenet doen dat naar eigen zeggen binnen de marges en randvoorwaarden die de minister zelf opstelt. Ze knijpen daarmee alle ruimte die ze krijgen uit de wet', zegt Jansen. 'Dit oneigenlijke gebruik van de regels jaagt mensen flink op kosten. Minister Kamp moet hier hard ingrijpen.'

> Lees verder…

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top