column
Sandra Beckerman:

Geen nieuwe kerncentrale

De SP wil geen nieuwe kerncentrale. Wanneer ons echter gevraagd wordt of kernenergie taboe is zullen wij met 'nee' antwoorden. Een goed voorstel zullen wij altijd bekijken. Het denken hoeft niet stil te staan. Op dit moment zien wij echter geen enkele reële mogelijkheid noch voor uranium, plutonium of thorium. Zeker niet op de korte termijn. De veiligheid zou altijd voorop moeten staan. Op dit moment is dat niet mogelijk en Nederland heeft ook nog steeds geen definitieve oplossing voor het bergen van het hoog radioactief afval.

De bouw van een kerncentrale duurt lang (gemiddeld 13 jaar) en is duur. In Frankrijk wordt op dit moment een moderne kerncentrale gebouwd. De centrale zou in 2012 open gaan en 3,3 miljard kosten. Inmiddels is hij nog niet open en kost al 10,9 miljard. Ook in Engeland loopt de bouw van een centrale vertraging op en zijn de kosten zeer hoog. In de VS is de bouw van 2 centrales zelfs gestopt nadat de kosten extreem opliepen. Ons land is drukbevolkt en wij zien geen locatie waar een kerncentrale nu zou passen.

De SP heeft de laatste jaren voorop gelopen in de strijd om verouderde en onveilige centrales in Doel, Tihange en Borssele gesloten te krijgen. Wij willen dat het kabinet nu versneld aan de slag gaat met energiebesparing en het versneld overschakelen op veilige en duurzame energie. De VVD leidt graag de aandacht van het klimaatdebat af door met een proefballon te komen. Wij zullen een serieus voorstel altijd serieus bekijken. Maar nu moeten we aan de slag met wat nu echt noodzakelijk is.

Betrokken SP'ers