column
Lilian Marijnissen:

120 Jaar werken voor één jaarsalaris

Een schoonmaker van ING moet 120 jaar werken om één jaarsalaris van 3 miljoen van de ING-bestuurder te verdienen. Dat is vanaf nu tot het jaar 2138. Het was één van de verhalen die gisteren op onze alternatieve aandeelhoudersvergadering van ING werd verteld.

We moeten een eind maken aan deze cultuur waarin managers pakken wat ze pakken kunnen zonder om te kijken naar hun collega's. Even na onze alternatieve aandeelhoudersvergadering probeerden de hoge heren van ING op de officiële aandeelhoudersvergadering te verdedigen waarom een salarisverhoging van 50% voor de bestuurders nog steeds een heel goed idee is.

Ik vertelde ze dat veel gewone mensen er afgelopen decennia nauwelijks op vooruit zijn gegaan. Zij zien en voelen dat er elke dag meer van ze gevraagd wordt, maar dat ze er minder voor terugkrijgen. Daarom stelden wij een eerlijk beloningsbeleid voor: koppel de salarisstijging van de directeuren aan de salarisstijging van de werknemers. Dan is er nog steeds ruimte voor verschillen, maar wél in een eerlijke verhouding.

Want zeg nu zelf: een werknemer die 120 jaar moet werken voor één jaarsalaris van een collega, dat is toch niet normaal?

Betrokken SP'ers