Dennis de Jong:

Weeklog: Killer robots mede mogelijk gemaakt door de EU

Foto: Ben Ostrowsky (https://www.flickr.com/photos/sylvar/) (CC BY 2.0)

Door alle aandacht voor de migratiediscussie is het nauwelijks opgemerkt: de Europese regeringsleiders hebben afgelopen week ook ingestemd met het Europees Defensiefonds. Dat de regeringsleiders onze kritiek op de militarisering van de Europese onderzoeksprogramma’s negeerden, verbaast me niet. Maar dat zij de oproep van meer dan 800 wetenschappers in de wind zouden slaan om dan in ieder geval geen geld te besteden aan de ontwikkeling van killer robots, dat lag minder voor de hand. De combinatie van kunstmatige intelligentie en wapens is letterlijk en figuurlijk dodelijk. Maar de EU vindt het interessant genoeg om ze verder te ontwikkelen. Er is niets, maar dan ook helemaal niets meer over van het oorspronkelijke vredesideaal.

De Europese Commissie en de regeringsleiders willen Europa veiliger maken. En ze willen dat bereiken door mee te doen in een nieuwe internationale wapenwedloop. En dus worden in de komende drie jaar €90 mln. ingezet voor defensieonderzoek. En dat is nog maar het begin want uiteindelijk moet het Europese Defensiefonds €13 mrd. bedragen. Sinds het eind van de Koude Oorlog werd wereldwijd nog nooit zoveel aan wapentuig uitgegeven en allemaal zogenaamd om de wereld veiliger te maken.

Bommen hebben de wereld nog nooit veiliger gemaakt en een wereld die het moet hebben van afschrikking, speelt met vuur. Het is cynisch dat uitgerekend de top die het zou hebben over vluchtelingen, en passant even de uitgaven aan militarisering goedkeurt. Terwijl we weten dat vluchtelingen juist het geweld willen ontvluchten. Dat is al erg, als het om conventionele wapens gaat. Maar met ‘autonome wapens’ wordt het nog een graadje erger. Via algoritmes wordt de vijand in kaart gebracht en de drone of (andere) robot gaat op zijn doel af. Is dat werkelijk wat we willen? Leven en dood afhankelijk maken van autonome elektronica en software?

Op 7 juli neemt ROOD deel aan een grote demonstratie in Brussel tegen militarisering in het algemeen en tegen de komst van Trump voor de NAVO-top in het bijzonder. Je aanmelden kan nog. Komende week stemmen we ook in het Europees Parlement over het Defensiefonds. Voor Anne-Marie en mij is het duidelijk: we zijn ontzettend tegen en daar hebben we geen robot voor nodig.

Betrokken SP'ers