column
Dennis de Jong:

Weeklog: Europese Commissie moet van stakingsrecht afblijven

Foto: ETF & ATCEUC (http://www.atcorights.org/who-we-are/)

De Europese Commissie is ontzettend sociaal, zegt ze zelf. Kijk maar naar de Sociale Pijler, het document dat tijdens de Europese Top in Göteborg, op 17 november jl., plechtig werd ondertekend. De werkelijkheid is anders: zo wil de Commissie dat het stakingsrecht van luchtverkeersleiders aan banden wordt gelegd. Acties leiden volgens haar namelijk tot vertragingen en uitgevallen vluchten en dat is slecht voor de economie. Het is duidelijk: de Commissie zwicht weer eens voor de industrie. De vakbonden hebben een petitie gestart om het stakingsrecht te behouden. Ik raad iedereen aan die te tekenen.

Het gewraakte document waarin de Commissiediensten zeggen dat het maar eens afgelopen moet zijn met al die acties, kwam al midden vorig jaar uit, maar kreeg toen niet zoveel aandacht. De Sociale Pijler was daarentegen wel ‘hot’. Die hele Sociale Pijler is gewoon een lijstje met alleen algemene beginselen, maar volgens de Commissie zou er hiermee een breuk zijn met het verleden en zou de EU nu echt sociaal gaan worden. Niet dus.

Als je kijkt naar de voorstellen van de Commissie, dan gaat de markt nog altijd voor alles. Wat de Commissie schrijft over de luchtverkeersleiders, is daar het zoveelste voorbeeld van: Het vliegverkeer is belangrijk voor de markt en vertragingen kunnen we daarbij niet gebruiken. Trouwens, om concurrerend te zijn in de wereld, moeten de kosten beperkt worden. Twee derde van de kosten van het vliegverkeer zijn personeelskosten, waaronder die van de verkeersleiders. Dus laat die maar wat meer uren maken en wat harder werken. En alsjeblieft geen acties, dat recht moet je wat de Commissie betreft maar afpakken. Dan zijn er minder vertragingen en verlagen we daarmee de kosten. De vakbonden hebben een mooi filmpje gemaakt waarin zij het hele betoog van de Commissie onderuit halen. Juist door het toegenomen vliegverkeer is hun werk belangrijker dan ooit. Maar kennelijk is niet veiligheid van passagiers, niet werk dat loont, maar alleen de markt voor de Commissie van belang. Sociale Pijler of geen Sociale Pijler.

Betrokken SP'ers