column
Dennis de Jong:

Weeklog: Voor Elkaar ook in Europa

Wat was het vandaag een mooie bijeenkomst, het theater Voor Elkaar dat de SP vanmiddag in Breda organiseerde. Een zaal vol met mensen die ervan overtuigd zijn dat een echte samenleving mogelijk is, één gebaseerd op gemeenschapszin en solidariteit. Nu is het al heel wat als je dat in je eigen buurt of land kunt organiseren, maar hoe moet dat nu in Europa? Het is lastig, maar het kan en als eurofractie van de SP spelen we daar een rol in: door bloot te leggen hoe de machtsverhoudingen nu zijn, door krachten te blijven bestrijden die niet de mens maar de markt centraal zetten en door actief in het Europees Parlement voorstellen te maken en te steunen voor een betere samenleving.

Je zult maar rond moeten lopen in de gebouwen van het EP. Vrijdag komen weer 100 SP’ers bij ons op bezoek en hoe gastvrij we ze ook ontvangen, ze zullen het vooral een kille en onmenselijke bedoening vinden. Wat wil je ook met 751 Europarlementariërs, duizenden medewerkers en tienduizenden lobbyisten. Toch zal ons verhaal er niet een zijn van onmacht: in het EP zitten we op de eerste rij. We zien de lobbyisten aan het werk. We horen de jeuktaal van de Eurocommissarissen. En we zien de pogingen om via Europese wetten de markt almachtig te maken. Al die informatie houden we niet voor onszelf, maar brengen we over binnen en buiten de partij. Via bijeenkomsten in het land, via de traditionele en de sociale media.

Maar we doen meer: juist op het gebied van de transparantie, de doorzichtigheid van de Europese besluitvorming boeken we successen. Lobbyisten die zich niet registreren in het lobbyregister, ontnemen we hun rechten. Die krijgen geen podium meer in het EP en ook niet bij de Europese Commissie. Binnenkort spreek ik Frans Timmermans weer over de adviesgroepen van de Commissie: er is al meer inzicht in hun samenstelling, maatschappelijke organisaties kunnen hun geluid al sterker laten horen, maar het kan nog veel beter. En zo kan ik nog wel even doorgaan. De tijd van de geheime machtsgreep van grote bedrijven ligt achter ons: die macht is er nog, maar hij wordt nu zichtbaarder. En dat is een absolute voorwaarde om de macht op termijn te breken. Geen EU van de grote bedrijven, maar een EU van en Voor Elkaar.

En zelfs op het gebied van de markt is het mogelijk af en toe een succesje te boeken. Binnenkort stemmen we in de Interne Marktcommissie over de Europese Dienstenkaart. Ik schreef er al eerder over, want het is een vreselijk ding. Zelfstandigen kunnen ermee aan het werk in alle lidstaten en inspecties krijgen nauwelijks meer de kans aan te tonen dat de ZZP’ers niet beschikken over de noodzakelijke beroepskwalificaties. Maar zoals het er nu naar uitziet, is er een grote kans dat het EP dit voorstel gaat verwerpen. De ambtenaren van de Europese Commissie zweten inmiddels peentjes. Zomaar een voorbeeld dat het kan: werken aan beteugeling van het marktdenken. Natuurlijk, net als in Nederland is er ook in het EP een rechtse meerderheid, maar met de juiste netwerken, met creatieve voorstellen, kun je wel degelijk verschil maken. Ook in Europa en zeker Voor Elkaar.

Betrokken SP'ers