column
Dennis de Jong:

Weeklog: Sint krijgt van de EU een lange verlanglijst

Foto: Gerard Stolk (https://www.flickr.com/photos/gerardstolk/) (CC BY-NC 2.0)

De Europese Unie heeft een flink verlanglijstje. Alles bij elkaar zouden de lidstaten voor Sinterklaas moeten spelen en het dubbele gaan betalen van wat ze nu al doen. In ruil daarvoor krijgen ze dan een Europees leger, een of meer Europese ministers, Europese inspectiediensten en vooral heel veel fondsen van waaruit ze een deel van hun geld terug kunnen halen, mits ze niet bezwijken aan de papieren bureaucratie die daarmee gepaard gaat. Het gaat hier om de Europese begroting: vanaf 2020 zou die verdubbeld moeten worden, althans volgens de voorzitter van het Europees Parlement, de Italiaan Tajani. Nu maar hopen dat Sint de komende tijd de deur van Tajani voorbijloopt, hij kan zijn geld beter gebruiken.

Jaren geleden heeft de SP al eens berekend dat je de Europese begroting zou kunnen halveren, als je een einde maakt aan verspilling. Nog steeds is er het rare systeem dat Nederland eerst geld moet overmaken aan de EU, waarna gemeentes en provincies in de rij moeten gaan staan om projectsubsidies of leningen te krijgen voor zaken die ook direct vanuit de nationale begroting hadden kunnen worden betaald. Het rondpompen van geld gaat nog steeds door en is niet alleen inefficiënt, het maakt gemeentes en provincies ook afhankelijk van de Europese Commissie. Ze hebben inmiddels hun eigen lobbykantoren in Brussel.

Centralisatie van de Agentschappen is een andere maatregel die de EU niet alleen transparanter zou maken, maar ook een stuk goedkoper. Let maar op: Nederland gaat nog dik betalen voor het Medicijn Agentschap dat met veel fanfare door Rutte is ‘binnengehaald’. Het gastland zorgt voor alle voorzieningen: niet alleen voor het gebouw, maar ook voor scholen, kinderopvang, ga zo maar door.

Van bezuinigen wil Tajani niet weten, althans niet als het om de EU zelf gaat. Er is al veel kritiek geuit op de uitspraken van de voorzitter van het EP, vooral ook omdat hij die deed zonder enig vooroverleg. Nu sluit ik niet uit dat het merendeel van mijn collega’s eigenlijk best wel zo’n groot budget voor de EU zouden willen. Nog steeds wordt voor alles een Europese oplossing gezocht, denk maar aan de roep om een nieuw Agentschap na Dieselgate. Waar de lidstaten jarenlang enorm hebben moeten bezuinigen, gelden er in Brussel kennelijk andere wetten. Dat geldt ook voor Eurocommissaris Begrotingszaken Oettinger: hij pleit nog niet voor verdubbeling, maar ook hij wil in ieder geval meer geld, ondanks het vertrek van het VK, wat eigenlijk tot een slankere begroting zou moeten leiden. Kortom, tijd om waakzaam te zijn: laten we het voor Sinterklaas spelen maar overlaten aan Sinterklaas zelf.

Betrokken SP'ers