Dennis de Jong:

Weeklog: Modern Links laat zien hoe Europese samenwerking wél kan inspireren

Dennis de Jong

De komende dagen vergezel ik Tiny Kox en Hans van Heijningen tijdens overleg van ‘Modern Links’ in Cyprus. We zullen daar onder meer spreken over het linkse antwoord op de maatschappelijke onvrede in en over de Europese Unie. Zonder ingewikkelde onderhandelingen over moties of slotverklaringen. Maar met als enig doel: elkaar te inspireren en samen een vuist te maken tegen het neoliberalisme dat zowel de EU als de meeste lidstaten nog stevig in zijn greep heeft. Eenheid in verscheidenheid is het devies van de EU. Daar is in Brussel weinig van te merken, maar als ‘Modern Links’ brengen we het in de praktijk.

Soms krijg ik de vraag: socialisten zijn internationalisten, maar toch zijn jullie niet voor Europese samenwerking. Hoe kan dat? Het antwoord is eigenlijk heel eenvoudig: natuurlijk zijn we voor samenwerking. Alleen wel op basis van wederzijds respect en met de belangen van gewone mensen als leidraad. De huidige EU is nog steeds het speeltje van multinationals en mensen die er persoonlijk belang bij hebben zoveel mogelijk macht over te hevelen naar ‘Brussel’. Denk maar aan de politieke Eurocommissarissen, maar helaas ook aan veel Europarlementariërs: hoe meer ‘Brussel’, hoe machtiger zij zich voelen.

Door al onze activiteiten voor transparantie over de activiteiten van de professionele lobbyisten van grote bedrijven en aanscherping van regels die ervoor moeten zorgen dat ook andere belangen dan die van multinationals meetellen, proberen we ‘Brussel’ stukje bij beetje vrij te maken. En onze voorstellen tegen de eurocraten zijn bekend: we hebben de Commissie niet nodig om wetsvoorstellen te maken. Laat die zich toeleggen op toezicht op de uitvoering van gemaakte afspraken. Geen politieke Eurocommissarissen maar een ambtelijke Commissie.

Bij die strijd sta je samen sterker dan als SP alleen. Modern Links bestaat uit een aantal gelijkgezinde partijen, vooral maar niet alleen uit de Scandinavische landen, die kritisch staan tegenover de huidige EU, maar die ook niets moeten hebben van een terugkeer van het nationalisme. Wij staan voor contacten tussen linkse activisten over de grenzen heen, in een gezamenlijke strijd voor goede arbeidsrechten en een goed milieu. De komende dagen gaan we spreken over de beste methodes om die doelen te verwezenlijken: binnen of buiten de regering, en met welke acties. Ik kijk ernaar uit, want het is de hoogste tijd voor een krachtige linkse samenwerking met als doel de huidige EU eens flink te verbouwen.

Betrokken SP'ers