column
Dennis de Jong:

Weeklog: De SP is een wereldpartij

Foto: Kevin Dooley (https://www.flickr.com/photos/pagedooley/) (CC BY 2.0)

Rutte zei het vandaag in Buitenhof: de enige reden waarom hij voor het verdrag met Oekraïne is, is handel. Hij staat daarin niet alleen: heel Brussel is doorspekt met economische afwegingen. Korte termijn voordeeltjes worden binnen geharkt zonder na te denken over lange termijn consequenties, binnen de EU, maar vooral ook in de wereld als geheel. Als SP’ers staat voor ons internationale solidariteit voorop: ook wij zijn voor een gezonde economie, maar niet ten koste van mensen in andere landen. We vrezen het ergste als de EU de rest van de wereld alleen ziet als afzetmarkt of als concurrent. Een mens is meer dan een consument. Handel? Prima, maar dan alleen als er sprake is van wederzijds voordeel voor de gewone mensen in alle betrokken landen. En dat is in het geval van de overeenkomst met Oekraïne niet zo.

De interne markt van de Europese Unie beslaat op dit ogenblik zo’n 500 miljoen mensen. Dat is gigantisch. Voor het grootste deel van het bedrijfsleven is die markt zelfs al te groot om in zijn geheel te bedienen: vraag het de gemiddelde MKB’er en je hoort dat er veel bedrijven zijn die er bewust voor kiezen om of alleen in de eigen regio of in ieder geval slechts in een klein deel van de Europese markt actief te zijn. Daarmee houd je je onderneming flexibel en kun je snel inspelen op veranderende behoeften.

Voor multinationals ligt dat anders. Dat zijn de bedrijven die een steeds grotere markt willen en die gebruiken om andere bedrijven op te kopen en zo stap voor stap een van de weinige overgebleven wereldspelers te worden. Niet de kleine bedrijven maar de multinationals willen het akkoord met Oekraïne: daar zijn nog veel bedrijven te vinden die het nooit zullen bolwerken als de bestaande handelsrestricties met de EU komen te vervallen. Het zijn rijpe vruchten voor de multinationals om ze te plukken. Het berooft de Oekraïners echter van de mogelijkheid zelf hun bedrijfsleven te moderniseren en te werken aan hun eigen concurrentiekracht. Ze worden de prooi van de multinationals.

Als je Rutte hoort spreken, zie je achter hem de CEOs van de grote bedrijven. Hun belang staat voor hem voorop, niet dat van gewone mensen in Nederland, laat staan van gewone mensen elders in de wereld. Niet alleen leidt dit tot een onrechtvaardige samenleving. Mensen die te lang gebukt gaan onder het juk van westerse multinationals, keren zich als vanzelf tegen niet alleen die bedrijven maar ook tegen het westen als geheel. Kijk maar naar de ontwikkelingen in Hongarije en Polen.

De SP is een wereldpartij: wij willen een Europese Unie die tot wederzijds voordeel samenwerkt met andere landen en oog heeft voor evenwichtige relaties tussen landen en mensen. Als dit de leidraad zou zijn geweest voor de EU, zou de stabiliteit in haar buurlanden een stuk groter zijn geweest. Voor Oekraïne is het nog niet te laat: op 6 april kunnen we via het referendum tegen het akkoord stemmen. Ik zie erg uit naar de continentale crisis die de voorzitter van de Europese Commissie, Juncker, in dat geval voorspelt: vooral als dit een crisis is in het verstarde door multinationals geleide economische denken.

Betrokken SP'ers