column
Dennis de Jong:

Kerstlog: Inspiratie

Foto: photosteve101 (https://www.flickr.com/photos/42931449@N07/) (CC BY 2.0)

Nog steeds kijken mensen raar op, als ik zeg dat ik juist vanwege mijn christelijk geloof aansluiting heb gezocht bij de SP. Maar er zijn vele wegen die naar Rome, of in dit geval naar Roemer leiden. Vanaf het moment dat we als christelijke jongeren met elkaar in gesprek gingen over een betere wereld en onze rol om die te verwezenlijken, wist ik mij vanuit het geloof geïnspireerd om me in te zetten voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Zo kon geloof zomaar de bron van politieke inspiratie worden. Laten we daarom nooit het kind met het badwater weggooien: ondanks alle ellende die ook vanuit bepaalde, extremistische geloofsopvattingen voortkomt, wil ik niemand de inspiratie ontzeggen die godsdiensten in zich dragen. Vandaar ook dat ik me blijf inzetten voor vrijheid van godsdienst en levensovertuiging.

Godsdienstvrijheid wordt vanuit verschillende kanten bedreigd. Extremisten die hun specifieke geloofsopvatting met uitsluiting van alle andere willen opdringen, zijn er altijd al geweest. Ook in Nederland konden we er wat van. Katholieken hadden het nog niet eens zo heel lang geleden, niet echt prettig in het protestantse Nederland. Voorafgaand daaraan was de Katholieke inquisitie ook niet zachtzinnig tegenover vrijdenkers. Anno 2016 zijn het vooral extremistische Moslims die hun wil aan anderen opdringen, goedschiks en veelal kwaadschiks. Als je de beelden ziet uit Aleppo, Berlijn en al die andere plaatsen die geteisterd worden door geweld, dan is het moeilijk vol te houden dat geloof ook kan inspireren tot vrede en solidariteit.

Toch is dat voor de meeste gelovigen wel degelijk het geval: je krijgt in de Kerk, in de moskee en de tempel een spiegel voorgehouden. Het zijn bij uitstek de plaatsen waar de ‘dikke-ik’ mentaliteit een flinke knauw krijgt. Een begrijpelijke reactie in het seculiere Nederland is het geloof weg te drukken, tot achter de voordeur, zodat we er geen last meer van hebben. Nu moet de Staat zeker neutraal zijn en iedereen gelijkelijk beschermen, maar dat betekent niet dat je het geloof van mensen kunt wegstoppen. Als je geïnspireerd bent door de bergrede van Jezus, waar juist de maatschappelijke taken van christenen voorop staan, dan kun je niet volstaan met vroom bidden achter gesloten deuren. Dan moet je de straat op, dan wil je goede zorg, een eind aan armoede, en een humaan vluchtelingenbeleid. En dat kan alleen met andere mensen samen. Ook seculieren moeten beseffen dat het geloof meer is dan iets voor jezelf, dat het geloof bij uitstek leidt tot verbondenheid en tot actie.

Via het geloof kwam ik uit bij de SP en vanuit de SP zeg ik nu tegen iedereen: ga niet terug de kast in met je geloof, maar wees er blij mee. Zolang je er de inspiratie in vindt om te strijden tegen de ‘dikke-ik’ die we allemaal in onszelf hebben, en om samen met anderen te werken aan een betere wereld, is er niks mis mee. Vol overtuiging wens ik iedereen dan ook een gezegend Kerstfeest.

Betrokken SP'ers