Wegwijs in de vakbond

Stel dat je iets wilt doen tegen de groeiende ongelijkheid. Je overweegt je in te zetten voor een vakbond, bijvoorbeeld de FNV. Maar als je op de site kijkt, word je vooral benaderd als iemand die hulp nodig heeft. Bij de vrijwilligers-vacatures zie je wat zaken als consulent en belastingvrijwilliger, niet echt activiteiten om de ongelijkheid aan te pakken. Wat kun je doen?

In de eerste plaats kun je lid worden. Opnieuw word je dan vooral benaderd als iemand die hulp nodig heeft – maar dan kun je in ieder geval wel meestemmen over de voorzitter. Die wordt namelijk direct door de leden gekozen. Ook kun je je stem uitbrengen bij de vierjaarlijkse verkiezingen voor het ledenparlement. Dit is het hoogste orgaan van de bond en bestaat uit zetels, die per sector zijn verdeeld. Het ledenparlement kiest de overige leden van het dagelijks en algemeen bestuur en bekrachtigt de verkiezing van de voorzitter.

Wil je meer doen, word dan kaderlid. Leg contact met de vakbondsbestuurder waar jij onder valt. Voor de contactgegevens van deze bestuurder bel je de FNV op 088 - 368 0 368. Je kunt ook een bericht sturen naar de FNV op Twitter of Facebook. Als het contact met de bestuurder is gelegd en je kaderlid bent geworden, kun je toetreden tot een bedrijfsledengroep: een groep van kaderleden die in hetzelfde bedrijf werken.

Per sector zijn er door leden gekozen sectorraden. Hier wordt bepaald wat de FNV in jouw sector moet doen. Het sectorhoofd leidt de vakbondsbestuurders, die in dienst zijn van de FNV. Uiteindelijk bepalen zij in de praktijk voor een groot deel de uitvoering. Voor de sectorraad zijn verkiezingen, waarvoor je je kunt kandideren. De sectorraad praat mee over de inbreng vanuit de sector in het ledenparlement. Via deze weg kan een initiatief vanuit de sector naar de hele FNV gebracht worden.