www.sp.nl/zorg

Homepage SPSlash Zorg

Zoeken in /zorg

/zorg :: onze mensen

Meer info over Renske Leijten

Renske Leijten

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Hanne Drost
Bas Maes

/zorg :: agenda

  • Maandag 25 augustus Voorthuizen - 13:00 uur, Tjitske Siderius en Renske Leijten gaan op werkbezoek bij private verslavingszorginstelling Solutions.
  • Dinsdag 26 augustus Amsterdam - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij de dak- en thuislozenopvang in Amsterdam.
  • Donderdag 28 augustus Zwolle - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij Bureau Jeugdzorg Overijssel om in gesprek te gaan over de overheveling van taken naar de gemeenten en de consequenties hiervan voor Bureau Jeugdzorg.
SP.nl/zorg

Standpunt :: Preventie in de gezondheidszorg

In de 20e eeuw is de levensverwachting met 25 jaar gestegen. Dat komt grotendeels vanwege betere preventie. Meer preventie zal een belangrijke bijdrage kunnen blijven leveren aan de volksgezondheid. Daarvoor is wel onderzoek naar effectieve preventie nodig. Daarnaast is extra geld nodig voor gemeenten, voor het versterken van de openbare gezondheidszorg en uitbreiden van de preventie in huisartspraktijken. Voor ouderen komen in de wijken ouderenconsultatiebureaus. De consultatiebureaus voor kinderen krijgen meer armslag om hun taken uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld door meer huisbezoeken en opvoedondersteuning mogelijk te maken. De preventieve tandzorg moet weer in het basispakket en de jeugdtandzorg moet worden uitgebreid.

Verder moeten programma’s voor alcoholpreventie en -hulpverlening en ‘stoppen met roken’ worden uitgebreid. Een nationaal Actieplan suďcidepreventie moet worden ingevoerd.

Het aanpakken van overgewicht dient gepaard te gaan met concrete acties, zoals invoering van schoolzwemmen, meer mogelijkheden voor buitenspelen, een sportstrippenkaart voor kinderen en een verbod op kinderen gerichte voedingsmiddelenreclame.

Deelname aan preventieprogramma’s moet worden bevorderd, vooral onder risicogroepen.

Nieuwe bevolkingsonderzoeken moeten worden ingevoerd, als die bewezen effectief zijn. Van lopende bevolkingsonderzoeken, zoals borstkanker- en baarmoederhalsscreening, moet zorgvuldig worden afgewogen of leeftijdsgrenzen en intervallen bijstelling verdienen.

Overzicht alle standpunten zorg

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top