www.sp.nl/zorg

Homepage SPSlash Zorg

Zoeken in /zorg

/zorg :: onze mensen

Meer info over Renske Leijten

Renske Leijten

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Bas Maes
Hanne Drost

/zorg :: agenda

  • Donderdag 21 augustus Zutphen - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij jeugdzorginstelling Intermetzo. Zij begeleiden kinderen en jongeren met meervoudige, complexe problemen.
  • Vrijdag 22 augustus Stegeren - 10:00 uur, Tjitske Siderius brengt een bezoek aan zorglandgoed Stegerveld van de Baalderborggroep waar mensen met een verstandelijke beperking wonen en intensieve begeleiding krijgen bij een sterk gestructureerd en voorspelbaar dagelijks leven.
SP.nl/zorg

Standpunt :: Gezondheidsverschillen

De sociaal-economische gezondheidsverschillen moeten worden verkleind. Nu sterven mensen met een lage opleiding en laag inkomen gemiddeld 7 jaar eerder. Bovendien leven zij 20 jaar korter in goede gezondheid dan hoogopgeleide, rijkere mensen.

Om daar verandering in te brengen zullen we slechte woon- werk- en leefomstandigheden moeten aanpakken. De openbare gezondheidszorg speelt hierbij een belangrijke rol. De gemeentelijke gezondheidsdiensten moeten in samenwerking met de eerstelijnszorg een actievere rol spelen in het opsporen en bestrijden van gezondheidsbedreigende woon- en werkomstandigheden. De gezondheidszorg moet extra worden ingezet voor mensen met gezondheidsachterstanden, bijvoorbeeld in de (preventieve) jeugdgezondheidszorg en tandzorg.

Overzicht alle standpunten zorg

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top