www.sp.nl/zorg

Homepage SPSlash Zorg

Zoeken in /zorg

/zorg :: onze mensen

Meer info over Renske Leijten

Renske Leijten

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Hanne Drost
Bas Maes

/zorg :: agenda

  • Vrijdag 22 augustus Stegeren - 10:00 uur, Tjitske Siderius brengt een bezoek aan zorglandgoed Stegerveld van de Baalderborggroep waar mensen met een verstandelijke beperking wonen en intensieve begeleiding krijgen bij een sterk gestructureerd en voorspelbaar dagelijks leven.
  • Maandag 25 augustus Voorthuizen - 13:00 uur, Tjitske Siderius en Renske Leijten gaan op werkbezoek bij private verslavingszorginstelling Solutions.
  • Dinsdag 26 augustus Amsterdam - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij de dak- en thuislozenopvang in Amsterdam.
  • Donderdag 28 augustus Zwolle - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij Bureau Jeugdzorg Overijssel om in gesprek te gaan over de overheveling van taken naar de gemeenten en de consequenties hiervan voor Bureau Jeugdzorg.
SP.nl/zorg

/zorg :: Nieuws

Nieuwe variant Elektronisch Patientendossier nog steeds ontoelaatbaar

11-06-2014 Nadat de Eerste Kamer in 2011 het Elektronisch Patiëntendossier naar de prullenbak verwees, probeert Minister Schippers het nu onder een andere naam opnieuw in te voeren. SP-Kamerlid Renske Leijten vindt alleen een naamswijziging van het systeem onvoldoende om deze keer wel in te stemmen. 'De bezwaren die ik in 2011 had tegen het Elektronisch Patiëntendossier gelden ook voor het Landelijk Schakelpunt, dat gebruik maakt van precies dezelfde infrastructuur. Het enige grote verschil is dat bij het Landelijk Schakelpunt sprake is van een private doorstart. Duizenden zorgverleners moeten toegang krijgen tot één systeem. Dat maakt het extreem gevoelig voor fouten en privacyschending. Ik begrijp dan ook niet dat de minister deze grote risico's met patiëntgegevens negeert en haar plan doorzet.'

> Lees verder…

SP start meldpunt betalingsproblemen eigen risico in de zorg

21-05-2014 Steeds meer mensen hebben moeite met het betalen van de zorgkosten. Door onder andere de verhogingen van het eigen risico in de afgelopen jaren lopen de kosten heel hard op. De SP wil de problemen van deze mensen in kaart brengen en roept iedereen met betalingsproblemen op zich te melden.

> Lees verder…

Akkoord herstelt solidariteit in de zorg niet

16-07-2013 ‘De zorgdeal die vandaag bekend is geworden is een gemiste kans om de solidariteit in de zorg te herstellen.’ Dat zegt SP-Kamerlid Henk van Gerven. Op het basispakket wordt weer 300 miljoen bezuinigd en de marktwerking in de zorg – de hoofdverantwoordelijke voor de grote kostenstijgingen en toenemende bureaucratie - wordt niet aangepakt. De macht van de private zorgverzekeraars zal verder toenemen en het eigen risico van 350 euro wordt niet verlaagd of afgeschaft. Positief zijn de extra investeringen in de huisartsenzorg, waardoor mensen minder snel naar het ziekenhuis hoeven en de gemaakte afspraken over het verbeteren van de kwaliteit.

> Lees verder…

Leijten: eigen risico bedreiging volksgezondheid

30-05-2013 Bijna 40 procent van de huisartsen ziet gezondheidsschade doordat minder mensen naar de dokter gaan. Nog eens 21 procent verwacht dat op termijn. Dat blijkt uit onderzoek van de SP onder huisartsen.

> Lees verder…

Van Gerven verheugd over gewonnen rechtszaak kritische huisarts

26-09-2012 SP-Kamerlid Henk van Gerven is blij dat de kritische huisarts Hans van der Linde de rechtszaak heeft gewonnen die door overheidsinstantie RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) tegen hem was aangespannen. Van der Linde heeft kritiek geuit op de wijze waarop de overheid wordt geadviseerd over griepvaccinatie. Hij wees hierbij op mogelijke belangenverstrengeling vanwege de banden van RIVM-directeur Coutinho met de farmaceutische industrie.

> Lees verder…

Van Gerven: ‘Kritische huisarts niet monddood maken’

02-02-2012 SP-Kamerlid Henk van Gerven wil dat minister Schippers een einde maakt aan het proces dat het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft aangespannen tegen de huisarts Hans van der Linde. Van der Linde heeft kritiek geuit op de wijze waarop de overheid wordt geadviseerd over griepvaccinatie. Hij wees in dit verband op belangenverstrengeling van RIVM-directeur Coutinho met de farmaceutische industrie. Van Gerven heeft eerder al Kamervragen gesteld over deze zaak.

> Lees verder…

Van Gerven: 'NMa moet heksenjacht op huisartsen stoppen'

09-01-2012 SP-Kamerlid Henk van Gerven vindt dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) moet stoppen met het behandelen van de huisartsenzorg als een markt. Hij stelt dit naar aanleiding van een boete van 7,7 miljoen die door de marktwaakhond wordt opgelegd aan de Landelijke Huisartsenvereniging.

> Lees verder…

Vroeg of laat: De wijkverpleegkundige

06-10-2011 Het is november 2007. De begroting van Volksgezondheid wordt behandeld in de Tweede Kamer. ‘Wij willen goede zorg naar de mensen in de buurt brengen. De SP stelt voor dat de verantwoordelijkheid voor hulp en thuiszorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten in handen komt van buurtzorgteams van wijkverpleegkundigen,’ aldus voormalig zorgwoordvoerder Agnes Kant.

> Lees verder…

Renske Leijten SP-Kamerlid Renske Leijten deelt initiatiefnota's uit met daarin de alternatieven van de SP voor goede huisartsenzorg

1 voor zorg: Steun voor protest huisartsen

06-10-2011 SP-Kamerleden Henk van Gerven en Renske Leijten hebben vandaag de duizenden demonstrerende huisartsen in de RAI een hart onder de riem gestoken. De huisartsen lopen massaal te hoop tegen de zware bezuinigingen van het kabinet die zowel de belangen van patiënten als het huisartsenvak treffen.

> Lees verder…

Van Gerven: ‘Huisarts moet bij spoed bereikbaar zijn’

18-05-2011 ‘Het is onaanvaardbaar dat nog steeds grote groepen huisartsen bij spoedzaken slecht bereikbaar zijn. Dat is spelen met levens.’ Dat is de reactie van SP-Kamerlid Henk van Gerven op het vandaag gepubliceerde onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Inspectie stelde vast dat de bereikbaarheid van de huisarts bij spoedgevallen te wensen overlaat. Bij 25% van de huisartsen wordt niet binnen de verplichte termijn van 30 seconden opgenomen. Ten opzichte van 2008 is de bereikbaarheid van huisartsen nauwelijks verbeterd.

> Lees verder…

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top