www.sp.nl/zorg

Homepage SPSlash Zorg

Zoeken in /zorg

/zorg :: onze mensen

Meer info over Renske Leijten

Renske Leijten

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Hanne Drost
Bas Maes

/zorg :: agenda

  • Maandag 25 augustus Voorthuizen - 13:00 uur, Tjitske Siderius en Renske Leijten gaan op werkbezoek bij private verslavingszorginstelling Solutions.
  • Dinsdag 26 augustus Amsterdam - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij de dak- en thuislozenopvang in Amsterdam.
  • Donderdag 28 augustus Zwolle - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij Bureau Jeugdzorg Overijssel om in gesprek te gaan over de overheveling van taken naar de gemeenten en de consequenties hiervan voor Bureau Jeugdzorg.
SP.nl/zorg

/zorg :: Nieuws

Leijten toont aan: langdurige zorg is betaalbaar en kan eerlijker

05-08-2014 SP-Kamerlid Renske Leijten presenteert vandaag de doorrekening van het Centraal Planbureau (CPB) voor een alternatieve manier om premie voor de langdurige zorg (AWBZ) te heffen. De doorrekening laat zien dat AWBZ-premies al jaren niet volledig terecht komen bij de zorg en dat de zorgpremies een stuk eerlijker kunnen door de premie over alle schijven van de belasting te heffen. Nu gebeurt dat alleen over de eerste twee schijven van de belasting.

> Lees verder…

Leijten: Snel actie voor verbeteren ouderenzorg

12-06-2014 Er moet snel actie worden ondernomen om de kwaliteit van de ouderenzorg te verbeteren. Dit stelt SP-Kamerlid Renske Leijten in reactie op het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg dat donderdag verscheen. De inspectie onderzocht 450 zorgaanbieders, die samen zo'n 2000 verpleeg- en verzorgingshuizen beheren en concludeerde dat de kwaliteit van de zorg te laag is. Leijten: ‘Jarenlang werd gezegd dat de misstanden in de ouderenzorg slechts incidenten waren. Nu blijkt dat de kwaliteit structureel onder de maat is. De regering moet alles op alles zetten om die kwaliteit snel te verbeteren.’

> Lees verder…

Siderius: Aanpassing WMO is recept voor sociale problemen

22-04-2014 Volgens SP-Kamerlid Tjitske Siderius is het onnodig om ouderen en mensen met een beperking zorg af te nemen: ‘Er ligt geld voor het oprapen bij de zorgverzekeraars en laten we stoppen met de marktwerking in de zorg.’ Het geld kan gebruikt worden om de huishoudelijke verzorging, dagbesteding en begeleiding intact te houden en het recht op zorg te garanderen. Zo kan volgens Siderius willekeur worden voorkomen. Daarnaast wil de SP dat medewerkers met een medische achtergrond beoordelen of iemand zorg nodig heeft of niet. ‘Daarmee ontstaat er rechtsgelijkheid en rechtszekerheid.'

> Lees verder…

Zorgakkoord biedt geen oplossing voor kaalslag langdurige zorg

17-04-2014 'Dit zorgakkoord maakt dat D66, ChristenUnie en SGP verantwoordelijk zijn voor 90% van de oorspronkelijke afbraakplannen voor de zorg. Ook met dit akkoord worden ouderen gedwongen te verhuizen en gaan de verzorgingshuizen dicht.' Dat zegt SP-leider Emile Roemer in reactie op het zorgakkoord dat het kabinet en gedoogpartijen deze week gesloten hebben. 'Tegelijk wordt de deur opengezet voor meer macht voor zorgverzekeraars. Een heel gevaarlijk ontwikkeling want keuzevrijheid en goede zorg zijn er straks alleen nog maar voor mensen die het kunnen betalen. Dit akkoord is een potje koehandel dat het kabinet vooruit helpt, maar patiënten, gehandicapten en ouderen in de steek laat. Meer macht voor zorgverzekeraars leidt tot dure schaalvergroting, meer bureaucratie en minder zorg in de regio,' aldus Roemer.

> Lees verder…

Roemer: Kabinet laat ouderen aan hun lot over

11-03-2014 SP-leider Emile Roemer heeft zich maandag in Maastricht en Heerlen hard uitgesproken tegen de bezuinigingen op de ouderenzorg. Roemer werd in Maastricht ontvangen in verzorgingshuis Campagne. Veel ouderen in dit verzorgingshuis maken zich zorgen over de aangekondigde bezuinigingen. Roemer: ‘Het kabinet verplicht mensen om langer thuis te blijven wonen. Tegelijkertijd wordt er fors bezuinigd op de thuiszorg en sluiten 800 verzorgingshuizen. Onze ouderen worden aan hun lot overgelaten.’

> Lees verder…

‘Kabinet maakt zorgeloos oud worden onmogelijk’

10-03-2014 SP-Kamerlid Tjitske Siderius is teleurgesteld in de plannen van staatssecretaris Van Rijn (PvdA) om ouderen en mensen met een beperking de toegang tot zorginstellingen te ontzeggen. In het voorstel wordt geregeld dat alleen mensen die zeer zware zorg nodig hebben nog naar een verzorgingshuis kunnen. Volgens Siderius is dat een slecht plan: 'Dit kabinet maakt zorgeloos oud worden onmogelijk. De SP wil dat ouderen en gehandicapten keuzevrijheid houden. Óf meer zorg thuis óf de geborgenheid van een prettig verzorgingshuis.’

> Lees verder…

Sociale werkplaats Sociale werkplaats Orionis in Middelburg

Roemer bezoekt Middelburg en Vlissingen

13-02-2014 SP-leider Emile Roemer heeft donderdag een bezoek gebracht aan een sociale werkplaats in Middelburg en een dagbestedingsproject in Vlissingen.

> Lees verder…

Leijten: ‘PvdA en VVD maken zorg onbetaalbaar’

29-01-2014 ‘De extreme verhoging van de zorgpremies zal er toe leiden dat zorg voor honderdduizenden mensen onbetaalbaar wordt.’ Dat zegt SP-Kamerlid Renske Leijten in reactie op de dreigende verhoging van de ziektekostenpremies met 200 euro en de verhoging van het eigen risico tot 400 euro. ‘Steeds meer mensen zullen afzien van zorg omdat ze het niet meer kunnen betalen,’ aldus Leijten.

> Lees verder…

SP start onderzoek naar de ontslagen in de zorg

17-01-2014 SP-Kamerlid Renske Leijten start een grootschalig onderzoek naar de ontslagen in de zorg. De partij krijgt veel meldingen over het verlies van werk in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en jeugdzorg. De impact van deze ontslagrondes op bewoners en personeel blijft vaak onopgemerkt.

> Lees verder…

Leijten: ‘Voorkom massaontslag bij Philadelphia’

21-11-2013 SP-Kamerlid Renske Leijten wil dat staatssecretaris Van Rijn (PvdA) direct ingrijpt om het massaontslag dat zorginstelling Philadelphia heeft aangekondigd tegen te houden. Deze zorginstelling is van plan om 900 medewerkers te ontslaan, daarnaast zullen bewoners moeten verhuizen of zorg krijgen van vrijwilligers in plaats van professionele zorgverleners.

> Lees verder…

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top