www.sp.nl/zorg

Homepage SPSlash Zorg

Zoeken in /zorg

/zorg :: onze mensen

Meer info over Renske Leijten

Renske Leijten

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Hanne Drost
Bas Maes

/zorg :: agenda

  • Donderdag 28 augustus Zwolle - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij Bureau Jeugdzorg Overijssel om in gesprek te gaan over de overheveling van taken naar de gemeenten en de consequenties hiervan voor Bureau Jeugdzorg.
SP.nl/zorg

/zorg :: Nieuws

Regering haalt WMO binnen in Senaat met één stem verschil

09-07-2014 37 - 36. Met die uiterst krappe uitslag heeft de regering de aangepaste Wet Maatschappelijke Ondersteuning door de Eerste Kamer geloodst. SP-senator Tineke Slagter is diep teleurgesteld: 'Deze wet is onvoldragen, onzorgvuldig, voortijdig en wordt doorgedrukt onder onverantwoorde bezuinigingsdruk. De SP zegt: niet zo, niet zo snel, niet zo onzorgvuldig en niet onder zo'n financiële druk. Treurig dat de hele PvdA desalniettemin voorstemt!'

> Lees verder…

Leijten: Snel actie voor verbeteren ouderenzorg

12-06-2014 Er moet snel actie worden ondernomen om de kwaliteit van de ouderenzorg te verbeteren. Dit stelt SP-Kamerlid Renske Leijten in reactie op het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg dat donderdag verscheen. De inspectie onderzocht 450 zorgaanbieders, die samen zo'n 2000 verpleeg- en verzorgingshuizen beheren en concludeerde dat de kwaliteit van de zorg te laag is. Leijten: ‘Jarenlang werd gezegd dat de misstanden in de ouderenzorg slechts incidenten waren. Nu blijkt dat de kwaliteit structureel onder de maat is. De regering moet alles op alles zetten om die kwaliteit snel te verbeteren.’

> Lees verder…

Mantelzorgboete: maak van uitstel ook afstel

30-05-2014 De kostendelersnorm, ook wel mantelzorgboete genoemd, voor mensen die in één huis wonen met hun ouders is voorlopig van tafel voor AOW’ers. SP-Kamerlid Sadet Karabulut reageert opgetogen. ‘Dit is goed nieuws. De volgende stap is dat het hele plan naar de prullenbak verdwijnt. Mensen die voor elkaar willen zorgen moeten niet gestraft worden. Zij verdienen onze waardering.’

> Lees verder…

Siderius: Aanpassing WMO is recept voor sociale problemen

22-04-2014 Volgens SP-Kamerlid Tjitske Siderius is het onnodig om ouderen en mensen met een beperking zorg af te nemen: ‘Er ligt geld voor het oprapen bij de zorgverzekeraars en laten we stoppen met de marktwerking in de zorg.’ Het geld kan gebruikt worden om de huishoudelijke verzorging, dagbesteding en begeleiding intact te houden en het recht op zorg te garanderen. Zo kan volgens Siderius willekeur worden voorkomen. Daarnaast wil de SP dat medewerkers met een medische achtergrond beoordelen of iemand zorg nodig heeft of niet. ‘Daarmee ontstaat er rechtsgelijkheid en rechtszekerheid.'

> Lees verder…

Zorgakkoord biedt geen oplossing voor kaalslag langdurige zorg

17-04-2014 'Dit zorgakkoord maakt dat D66, ChristenUnie en SGP verantwoordelijk zijn voor 90% van de oorspronkelijke afbraakplannen voor de zorg. Ook met dit akkoord worden ouderen gedwongen te verhuizen en gaan de verzorgingshuizen dicht.' Dat zegt SP-leider Emile Roemer in reactie op het zorgakkoord dat het kabinet en gedoogpartijen deze week gesloten hebben. 'Tegelijk wordt de deur opengezet voor meer macht voor zorgverzekeraars. Een heel gevaarlijk ontwikkeling want keuzevrijheid en goede zorg zijn er straks alleen nog maar voor mensen die het kunnen betalen. Dit akkoord is een potje koehandel dat het kabinet vooruit helpt, maar patiënten, gehandicapten en ouderen in de steek laat. Meer macht voor zorgverzekeraars leidt tot dure schaalvergroting, meer bureaucratie en minder zorg in de regio,' aldus Roemer.

> Lees verder…

Siderius: Kabinet werkt ouderenmishandeling in de hand

26-03-2014 SP-Kamerlid Tjitske Siderius maakt zich grote zorgen over de toenemende mishandeling van ouderen vanwege de forse bezuinigingen op de ouderenzorg. Eén op de twintig ouderen in Nederland krijgt te maken met mishandeling, financiële uitbuiting of verwaarlozing. Maatschappelijke organisaties slaan alarm: door de kortingen in de zorg komt ouderenmishandeling steeds vaker voor.

> Lees verder…

Roemer: Kabinet laat ouderen aan hun lot over

11-03-2014 SP-leider Emile Roemer heeft zich maandag in Maastricht en Heerlen hard uitgesproken tegen de bezuinigingen op de ouderenzorg. Roemer werd in Maastricht ontvangen in verzorgingshuis Campagne. Veel ouderen in dit verzorgingshuis maken zich zorgen over de aangekondigde bezuinigingen. Roemer: ‘Het kabinet verplicht mensen om langer thuis te blijven wonen. Tegelijkertijd wordt er fors bezuinigd op de thuiszorg en sluiten 800 verzorgingshuizen. Onze ouderen worden aan hun lot overgelaten.’

> Lees verder…

Geef ouderen de keuze of zij naar zorginstelling willen

20-02-2014 SP-Kamerlid Henk van Gerven wil dat ouderen zelf de mogelijkheid krijgen om te kiezen voor thuiszorg of voor zorg in een instelling. Van staatssecretaris Van Rijn (PvdA) mogen ouderen die relatief weinig zorg nodig hebben niet meer in een verzorgingshuis wonen. Van Gerven: ‘Een zorginstelling voorkomt vaak dat ouderen in een sociaal isolement raken. Dagelijks koffie drinken of de wekelijkse bingo geeft naast plezier ook de nodige sociale contacten. Dat moeten we niet afbreken, maar opbouwen.’

> Lees verder…

SP start onderzoek naar de ontslagen in de zorg

17-01-2014 SP-Kamerlid Renske Leijten start een grootschalig onderzoek naar de ontslagen in de zorg. De partij krijgt veel meldingen over het verlies van werk in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en jeugdzorg. De impact van deze ontslagrondes op bewoners en personeel blijft vaak onopgemerkt.

> Lees verder…

Leijten: Behoud recht op zorg en stop verhoging eigen risico

18-12-2013 SP-Kamerlid Renske Leijten noemt de plannen van staatssecretaris Van Rijn om de AWBZ af te breken desastreus voor mensen die zorg nodig hebben en zorgverleners. Hoewel de staatssecretaris uitpakt met mooie woorden over de terugkeer van de wijkverpleegkundige en de zorg dichtbij de mensen wordt er met miljarden bezuinigd op de zorg die mensen nodig hebben.

> Lees verder…

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top