www.sp.nl/zorg

Homepage SPSlash Zorg

Zoeken in /zorg

/zorg :: onze mensen

Meer info over Renske Leijten

Renske Leijten

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Hanne Drost
Bas Maes
SP.nl/zorg

/zorg :: Nieuws

Gemeenten niet klaar voor verantwoordelijkheid jeugdzorg

17-06-2014 Veel gemeenten zijn onvoldoende voorbereid op de nieuwe jeugdzorgtaken. Dit blijkt uit een onderzoek van Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd, die kijkt of gemeenten er klaar voor zijn om vanaf 2015 de jeugdzorg te organiseren. SP-Kamerlid Tjitske Siderius: 'Sinds de eerste plannen om de gemeenten verantwoordelijk te maken voor de jeugdzorg is er al twijfel of de gemeenten dit aankunnen. Ook nu blijkt weer uit onderzoek dat de zorg voor kinderen na 1 januari 2015 niet gewaarborgd kan worden. Politici mogen nooit risico's nemen over de rug van de meest kwetsbare kinderen. Dus ik heb een simpele oproep: geef de gemeenten meer tijd.'

> Lees verder…

Kamer steunt SP: situatie kinderen in opvangcentra wordt verbeterd

11-06-2014 Dinsdag vroeg SP-Kamerlid Renske Leijten aandacht voor de 32.000 kinderen die in Nederlandse opvangcentra leven. Zij riep de regering op om de eisen van Stichting Het Vergeten Kind te steunen en een meerderheid van de Tweede Kamer sloot zich daarbij aan. Leijten: 'Deze stichting heeft vijf verbeterpunten opgesteld om kinderen in opvangcentra een betere leefomgeving te bieden. Ik ben blij dat er grote steun is vanuit de Kamer om de situatie van deze kinderen te verbeteren.'

> Lees verder…

Siderius: overgenomen jeugdhulpverleners niet voor minder aan het werk

11-06-2014 Jeugdhulpverleners die na ontslag bij een andere zorgorganisatie aan de slag gaan moeten minimaal hetzelfde salaris en arbeidsvoorwaarden krijgen. Dat zegt SP-Kamerlid Tjitske Siderius. In de jeugdzorg verdwijnen tot wel 10.000 banen waardoor een forse ontslaggolf ontstaat. Een deel van het ontslagen personeel kan bij een andere zorginstelling verder werken, maar de SP krijgt berichten dat jeugdhulpverleners voor minder geld hetzelfde werk moeten gaan doen.

> Lees verder…

Kooiman blij met plan om ontslagen in de jeugdzorg te voorkomen

27-05-2014 SP-Kamerlid Nine Kooiman is verheugd dat het kabinet op verzoek van de SP plannen heeft gemaakt om jeugdhulpverleners zoveel mogelijk voor de jeugdzorg te behouden of ze te begeleiden naar ander werk. Met de overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten per 2015 dreigen veel jeugdhulpverleners hun baan te verliezen. Kooiman: 'Duizenden banen dreigen verloren te gaan voor de jeugdzorg, dat raakt zowel goede zorg voor kinderen als vele banen. Daar mag het kabinet niet bij wegkijken.'

> Lees verder…

Zorgakkoord biedt geen oplossing voor kaalslag langdurige zorg

17-04-2014 'Dit zorgakkoord maakt dat D66, ChristenUnie en SGP verantwoordelijk zijn voor 90% van de oorspronkelijke afbraakplannen voor de zorg. Ook met dit akkoord worden ouderen gedwongen te verhuizen en gaan de verzorgingshuizen dicht.' Dat zegt SP-leider Emile Roemer in reactie op het zorgakkoord dat het kabinet en gedoogpartijen deze week gesloten hebben. 'Tegelijk wordt de deur opengezet voor meer macht voor zorgverzekeraars. Een heel gevaarlijk ontwikkeling want keuzevrijheid en goede zorg zijn er straks alleen nog maar voor mensen die het kunnen betalen. Dit akkoord is een potje koehandel dat het kabinet vooruit helpt, maar patiënten, gehandicapten en ouderen in de steek laat. Meer macht voor zorgverzekeraars leidt tot dure schaalvergroting, meer bureaucratie en minder zorg in de regio,' aldus Roemer.

> Lees verder…

Alleen gekwalificeerd personeel in de jeugdzorg

26-03-2014 SP-Kamerlid Nine Kooiman wil dat er uitsluitend gekwalificeerd personeel werkt in de jeugdzorg. Kooiman: ‘Nu kan iedereen zich uitgeven voor jeugdhulpverlener, terwijl zij daar eigenlijk niet gekwalificeerd voor zijn. Aan hulp voor kwetsbare kinderen en gezinnen moeten we duidelijke kwaliteitseisen stellen. Kinderen en gezinnen moeten er altijd op kunnen vertrouwen dat de zorg verleend wordt door gekwalificeerde professionals.‘ Kooiman zal hierop aandringen bij staatssecretaris Van Rijn tijdens het debat dat donderdag staat gepland.

> Lees verder…

Demonstratie

Jeugdhulpverleners in protest tegen desastreuze bezuinigingen

22-01-2014 Medewerkers uit de jeugdzorg maken zich grote zorgen over de bezuinigingen op de jeugdzorg. Zij kwamen woensdag met ruim duizend medewerkers naar Den Haag om te protesteren tegen de bezuinigingen van 15 procent op het budget voor de jeugdzorg. De medewerkers spraken grote zorgen uit dat als de jeugdzorg naar de gemeente gaat kinderen nog wel de juiste (specialistische) zorg kunnen behouden en maken zich zorgen of gemeenten niet teveel voor het gezin en de hulpverlener gaat bepalen welke zorg nodig is. Binnenkort worden deze plannen besproken in de Eerste Kamer.

> Lees verder…

SP start onderzoek naar de ontslagen in de zorg

17-01-2014 SP-Kamerlid Renske Leijten start een grootschalig onderzoek naar de ontslagen in de zorg. De partij krijgt veel meldingen over het verlies van werk in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en jeugdzorg. De impact van deze ontslagrondes op bewoners en personeel blijft vaak onopgemerkt.

> Lees verder…

Kooiman: Stokje voor massaontslag bij Jeugdzorg

14-11-2013 Er dreigt massaontslag voor alle medewerkers van de Bureaus Jeugdzorg omdat de instelling zwaar lijdt onder de grote bezuinigingen van het kabinet. SP-Kamerlid Nine Kooiman: 'De bezuinigingen zijn nog niet eens doorgevoerd of Jeugdzorg wil al van haar medewerkers af. Dat vooruitlopen op beleid hebben we eerder gezien bij thuiszorgorganisatie Sensire. Ik wil dat de staatssecretaris hier een stokje voor steekt.'

> Lees verder…

Kooiman: ‘Geef gemeenten meer tijd voor de nieuwe jeugdzorgtaken’

13-11-2013 Driekwart van de gemeenten is niet voorbereid op de nieuwe jeugdzorgtaken. Dat stelt de beoordelingscommissie rond de introductie van de nieuwe taken voor de gemeente. Tweede Kamerlid Nine Kooiman: ‘Wanneer driekwart niet klaar is voor zijn nieuwe taak, dan moeten we niet twijfelen, maar het zekere voor het onzekere nemen: uitstel is het beste om ongelukken te voorkomen’.

> Lees verder…

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top