www.sp.nl/zorg

Homepage SPSlash Zorg

Zoeken in /zorg

/zorg :: onze mensen

Meer info over Nine Kooiman

Nine Kooiman

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Eelco Eikenaar
Hanne Drost
Bas Maes
SP.nl/zorg

/zorg :: Nieuws

Zorgakkoord biedt geen oplossing voor kaalslag langdurige zorg

17-04-2014 'Dit zorgakkoord maakt dat D66, ChristenUnie en SGP verantwoordelijk zijn voor 90% van de oorspronkelijke afbraakplannen voor de zorg. Ook met dit akkoord worden ouderen gedwongen te verhuizen en gaan de verzorgingshuizen dicht.' Dat zegt SP-leider Emile Roemer in reactie op het zorgakkoord dat het kabinet en gedoogpartijen deze week gesloten hebben. 'Tegelijk wordt de deur opengezet voor meer macht voor zorgverzekeraars. Een heel gevaarlijk ontwikkeling want keuzevrijheid en goede zorg zijn er straks alleen nog maar voor mensen die het kunnen betalen. Dit akkoord is een potje koehandel dat het kabinet vooruit helpt, maar patiënten, gehandicapten en ouderen in de steek laat. Meer macht voor zorgverzekeraars leidt tot dure schaalvergroting, meer bureaucratie en minder zorg in de regio,' aldus Roemer.

> Lees verder…

Alleen gekwalificeerd personeel in de jeugdzorg

26-03-2014 SP-Kamerlid Nine Kooiman wil dat er uitsluitend gekwalificeerd personeel werkt in de jeugdzorg. Kooiman: ‘Nu kan iedereen zich uitgeven voor jeugdhulpverlener, terwijl zij daar eigenlijk niet gekwalificeerd voor zijn. Aan hulp voor kwetsbare kinderen en gezinnen moeten we duidelijke kwaliteitseisen stellen. Kinderen en gezinnen moeten er altijd op kunnen vertrouwen dat de zorg verleend wordt door gekwalificeerde professionals.‘ Kooiman zal hierop aandringen bij staatssecretaris Van Rijn tijdens het debat dat donderdag staat gepland.

> Lees verder…

Demonstratie

Jeugdhulpverleners in protest tegen desastreuze bezuinigingen

22-01-2014 Medewerkers uit de jeugdzorg maken zich grote zorgen over de bezuinigingen op de jeugdzorg. Zij kwamen woensdag met ruim duizend medewerkers naar Den Haag om te protesteren tegen de bezuinigingen van 15 procent op het budget voor de jeugdzorg. De medewerkers spraken grote zorgen uit dat als de jeugdzorg naar de gemeente gaat kinderen nog wel de juiste (specialistische) zorg kunnen behouden en maken zich zorgen of gemeenten niet teveel voor het gezin en de hulpverlener gaat bepalen welke zorg nodig is. Binnenkort worden deze plannen besproken in de Eerste Kamer.

> Lees verder…

SP start onderzoek naar de ontslagen in de zorg

17-01-2014 SP-Kamerlid Renske Leijten start een grootschalig onderzoek naar de ontslagen in de zorg. De partij krijgt veel meldingen over het verlies van werk in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en jeugdzorg. De impact van deze ontslagrondes op bewoners en personeel blijft vaak onopgemerkt.

> Lees verder…

Kooiman: Stokje voor massaontslag bij Jeugdzorg

14-11-2013 Er dreigt massaontslag voor alle medewerkers van de Bureaus Jeugdzorg omdat de instelling zwaar lijdt onder de grote bezuinigingen van het kabinet. SP-Kamerlid Nine Kooiman: 'De bezuinigingen zijn nog niet eens doorgevoerd of Jeugdzorg wil al van haar medewerkers af. Dat vooruitlopen op beleid hebben we eerder gezien bij thuiszorgorganisatie Sensire. Ik wil dat de staatssecretaris hier een stokje voor steekt.'

> Lees verder…

Kooiman: ‘Geef gemeenten meer tijd voor de nieuwe jeugdzorgtaken’

13-11-2013 Driekwart van de gemeenten is niet voorbereid op de nieuwe jeugdzorgtaken. Dat stelt de beoordelingscommissie rond de introductie van de nieuwe taken voor de gemeente. Tweede Kamerlid Nine Kooiman: ‘Wanneer driekwart niet klaar is voor zijn nieuwe taak, dan moeten we niet twijfelen, maar het zekere voor het onzekere nemen: uitstel is het beste om ongelukken te voorkomen’.

> Lees verder…

Leijten: zorgbezuiniging leidt tot massaontslag

23-10-2013 De bezuinigingen in de ouderenzorg, jeugdzorg en thuiszorg zal leiden tot een verlies aan van 57.000 tot 120.000 banen in 2017, dat blijkt uit een rapport over de arbeidsmarkt in de zorg en welzijnssector. Leijten: ‘Dit rapport toont aan dat het kabinet mensen die werken in de zorg hun baan ontneemt en erger nog, vele hulpbehoevende mensen zonder zorg zal laten zitten. Dit beleid moet zo snel mogelijk van tafel’.

> Lees verder…

Leijten: plannen jeugdzorg desastreus voor jeugd en gemeente

09-10-2013 SP-Kamerlid Renske Leijten maakt zich grote zorgen over de jeugdzorgtaken die dit kabinet wil overhevelen naar de gemeenten. ‘Dat gemeenten het beste de jeugdzorg kunnen uitvoeren, zegt de SP al heel lang. Maar de wet die er nu ligt is vooral een financiële operatie om de bezuinigingsdoelstelling te halen. Daardoor lopen zowel onze jeugd als de gemeenten grote risico’s. Als je de belangen van kinderen, ouders en de jeugdzorgmedewerkers centraal wil stellen, dan moeten de bezuinigingen van 15% of meer van tafel’, aldus Leijten.

> Lees verder…

Kooiman: Goede jeugdzorg in het geding door bezuinigingen

16-09-2013 SP-Kamerlid Nine Kooiman maakt zich grote zorgen over de kwaliteit van de jeugdzorg als die wordt overgeheveld naar gemeenten. Drie regio's in Zuid-Holland sloegen maandag alarm omdat de bezuiniging op jeugdzorg fors hoger uitvalt dan hen is voorgespiegeld door het kabinet. Kooiman heeft de minister hier vragen over gesteld.

> Lees verder…

Kind dreigt dupe te worden van decentralisatie jeugdzorg

20-06-2013 SP-Kamerlid Renske Leijten maakt zich grote zorgen over de hulp aan kinderen in de jeugdzorg. Wanneer de zorg aan 160.000 kinderen op 1 januari 2015 overgaat naar de gemeenten dreigen kinderen in de problemen te komen. ‘Gemeenten weten nog te weinig en de overheveling van taken blijft achter. Hier dreigen kwetsbare kinderen de dupe van te worden. Dat is voor ons onacceptabel.’

> Lees verder…

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top