www.sp.nl/zorg

Homepage SPSlash Zorg

Zoeken in /zorg

/zorg :: onze mensen

Meer info over Renske Leijten

Renske Leijten

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Bas Maes
Hanne Drost

/zorg :: agenda

  • Donderdag 21 augustus Zutphen - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij jeugdzorginstelling Intermetzo. Zij begeleiden kinderen en jongeren met meervoudige, complexe problemen.
  • Vrijdag 22 augustus Stegeren - 10:00 uur, Tjitske Siderius brengt een bezoek aan zorglandgoed Stegerveld van de Baalderborggroep waar mensen met een verstandelijke beperking wonen en intensieve begeleiding krijgen bij een sterk gestructureerd en voorspelbaar dagelijks leven.
  • Maandag 25 augustus Voorthuizen - 13:00 uur, Tjitske Siderius en Renske Leijten gaan op werkbezoek bij private verslavingszorginstelling Solutions.
  • Dinsdag 26 augustus Amsterdam - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij de dak- en thuislozenopvang in Amsterdam.
SP.nl/zorg

/zorg :: Nieuws

Van Gerven: Eigen risico is levensgevaarlijk

02-07-2014 Zowel de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) als de SP ontvangen massaal reacties van mensen die medisch noodzakelijke zorg mijden om financiële redenen. 'Op ons meldpunt ontving de SP binnen een week ruim 2.000 voorbeelden van mensen die gestopt zijn met het slikken van hartmedicatie of niet meer naar de dokter durven door geldgebrek,' zegt Tweede Kamerlid Henk van Gerven. 'Wat de SP betreft is daarmee een grens overschreden. Het eigen risico is levensgevaarlijk.'

> Lees verder…

Patiënten en hulpverleners: Behoud vrije artsenkeuze

16-06-2014 Maandag vond in de Tweede Kamer een hoorzitting plaats over het beperken van de vrije artsenkeuze. SP, GroenLinks en CDA organiseerden deze hoorzitting om patiënten, hulpverleners en patiëntenorganisaties aan het woord te laten. SP-Kamerlid Renske Leijten: 'Vandaag hebben veel mensen hun bezorgdheid geuit over het plan van minister Schippers om de vrije artsenkeuze flink te beperken. Ik ben het meest geraakt door een hartenkreet van één van de sprekers: Als dit plan doorgaat, dan snijdt de minister de band tussen patiënt en arts definitief door.'

> Lees verder…

Nieuwe variant Elektronisch Patientendossier nog steeds ontoelaatbaar

11-06-2014 Nadat de Eerste Kamer in 2011 het Elektronisch Patiëntendossier naar de prullenbak verwees, probeert Minister Schippers het nu onder een andere naam opnieuw in te voeren. SP-Kamerlid Renske Leijten vindt alleen een naamswijziging van het systeem onvoldoende om deze keer wel in te stemmen. 'De bezwaren die ik in 2011 had tegen het Elektronisch Patiëntendossier gelden ook voor het Landelijk Schakelpunt, dat gebruik maakt van precies dezelfde infrastructuur. Het enige grote verschil is dat bij het Landelijk Schakelpunt sprake is van een private doorstart. Duizenden zorgverleners moeten toegang krijgen tot één systeem. Dat maakt het extreem gevoelig voor fouten en privacyschending. Ik begrijp dan ook niet dat de minister deze grote risico's met patiëntgegevens negeert en haar plan doorzet.'

> Lees verder…

Eigen risico onhoudbare bedreiging voor volksgezondheid

06-06-2014 ‘Ik haal voor dit jaar geen hartmedicatie meer. Ik ben mij ervan bewust dat dit tot de dood kan leiden, maar dan heb ik tenminste rust’. Dit is één van de meer dan 2000 persoonlijke verhalen die mensen hebben achtergelaten bij het meldpunt over het eigen risico. SP-Kamerlid Henk van Gerven is ontdaan door alle reacties: ‘De werkelijkheid voor veel mensen is bikkelhard. Het eigen risico dwingt hen niet alleen in de financiële problemen maar zorgt ook voor grote gezondheidsrisico’s doordat mensen broodnodige zorg uitstellen of zelfs helemaal niet meer naar een dokter gaan. Daarom stel ik vast dat het almaar stijgende eigen risico een gevaar is geworden voor de volksgezondheid. Dan is er maar één oplossing: schaf het eigen risico af!’

> Lees verder…

SP start meldpunt betalingsproblemen eigen risico in de zorg

21-05-2014 Steeds meer mensen hebben moeite met het betalen van de zorgkosten. Door onder andere de verhogingen van het eigen risico in de afgelopen jaren lopen de kosten heel hard op. De SP wil de problemen van deze mensen in kaart brengen en roept iedereen met betalingsproblemen op zich te melden.

> Lees verder…

Van Gerven: zet boetepremie niet-betalers zorgverzekering in voor aflossing schuld

04-03-2014 SP-Kamerlid Henk van Gerven wil dat de minister structurele hulp biedt aan mensen die de zorgpremie niet kunnen betalen. Mensen met een betalingsachterstand moeten een bestuursrechtelijke premie betalen die, inclusief boete, kan oplopen tot wel 150 procent van de reguliere zorgpremie. Van Gerven: 'Gevolg is dat deze mensen nooit meer uit de schulden komen.'

> Lees verder…

Siderius: Stijging van de ziektekostenpremies is onacceptabel

04-03-2014 SP-Kamerlid Tjitske Siderius noemt de stijging van de vaste ziektekostenpremies onacceptabel. Vandaag werd bekend dat de zorgpremies in 2015 met €100 per persoon zullen stijgen. Het Centraal Planbureau voorziet voor volgend jaar zelfs een stijging van €145. Siderius: ‘De zorg wordt steeds verder afgebroken door dit kabinet. Mensen kunnen minder aanspraak maken op zorg, maar moeten wel substantieel meer gaan betalen. Dit is de omgekeerde wereld. De SP wil juist dat de zorg voor iedereen betaalbaar én toegankelijk blijft.’

> Lees verder…

Leijten: ‘PvdA en VVD maken zorg onbetaalbaar’

29-01-2014 ‘De extreme verhoging van de zorgpremies zal er toe leiden dat zorg voor honderdduizenden mensen onbetaalbaar wordt.’ Dat zegt SP-Kamerlid Renske Leijten in reactie op de dreigende verhoging van de ziektekostenpremies met 200 euro en de verhoging van het eigen risico tot 400 euro. ‘Steeds meer mensen zullen afzien van zorg omdat ze het niet meer kunnen betalen,’ aldus Leijten.

> Lees verder…

SP inventariseert problemen met vergoeding incontinentiematerialen

27-01-2014 SP-Kamerlid Renske Leijten roept mensen op om hun problemen met de vergoeding van incontinentiemateriaal te mailen naar de SP. Hoewel incontinentiemateriaal vergoed wordt uit de basisverzekering, hebben veel mensen problemen met het krijgen van goed en geschikt materiaal.

> Lees verder…

Leijten: 'Laat chronisch zieken en gehandicapten nou eindelijk met rust'

22-01-2014 SP-Kamerlid Renske Leijten vindt dat de regering nu moet stoppen met het bezuinigen op tegemoetkoming in zorgkosten voor chronisch zieken en gehandicapten. Leijten: 'In zes jaar tijd presteerden achtereenvolgende kabinetten het om 2,5 miljard te bezuinigen op tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten. Met als klap op de vuurpijl het schrappen van compensatie voor eigen risico en de tegemoetkomingen via de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (WTCG). Er wordt gehoopt op maatwerkregelingen die gemeenten moeten maken, maar wel na een forse bezuiniging van 600 miljoen”.

> Lees verder…

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top