www.sp.nl/zorg

Homepage SPSlash Zorg

Zoeken in /zorg

/zorg :: onze mensen

Meer info over Renske Leijten

Renske Leijten

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Hanne Drost
Bas Maes

/zorg :: agenda

  • Vrijdag 22 augustus Stegeren - 10:00 uur, Tjitske Siderius brengt een bezoek aan zorglandgoed Stegerveld van de Baalderborggroep waar mensen met een verstandelijke beperking wonen en intensieve begeleiding krijgen bij een sterk gestructureerd en voorspelbaar dagelijks leven.
  • Maandag 25 augustus Voorthuizen - 13:00 uur, Tjitske Siderius en Renske Leijten gaan op werkbezoek bij private verslavingszorginstelling Solutions.
  • Dinsdag 26 augustus Amsterdam - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij de dak- en thuislozenopvang in Amsterdam.
  • Donderdag 28 augustus Zwolle - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij Bureau Jeugdzorg Overijssel om in gesprek te gaan over de overheveling van taken naar de gemeenten en de consequenties hiervan voor Bureau Jeugdzorg.
SP.nl/zorg
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Kamer steunt SP: betere positie pleegouders

15-03-2011 • De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met twee voorstellen van SP-Kamerlid Nine Kooiman die de positie van pleegouders verbeteren. Pleegouders krijgen vanaf nu spreekrecht in de rechtszaal. Ook moet voortaan een rechter oordelen over de vraag of een langdurige plaatsing van een kind in een pleeggezin kan worden beëindigd. Kooiman: ‘Elke dag zetten deze pleegouders zich in voor deze kinderen, ze stellen zelfs hun gezin open voor kinderen die hulp nodig hebben. Ik ben blij dat deze mensen nu de rechten krijgen die ze verdienen.’

Nine KooimanTot nu toe hadden pleegouders niet automatisch spreekrecht in de rechtszaal. Door het voorstel van Kooiman komt aan deze situatie een einde. Kooiman: ‘Dit is ontzettend belangrijk. Deze mensen nemen kinderen in hun huis, begeleiden ze intensiever dan wie dan ook, maar mochten tot vandaag in de rechtbank niet automatisch hun zegje doen. Aan deze onrechtvaardige situatie maakt mijn voorstel gelukkig een einde.’

Het tweede voorstel van Kooiman dat een meerderheid kreeg, zorgt ervoor dat een langdurige plaatsing van een kind in een pleeggezin alleen nog door een rechter mag worden beëindigd. ‘Als iemand al langer dan een jaar bij een gezin woont, kan hij niet zomaar worden weggehaald. Dit is een zeer ingrijpende beslissing met verregaande gevolgen voor kind en gezin. Dat vraagt om een nauwkeurige toets, die bij de rechter hoort’, aldus Kooiman.

Voormalig jeugdhulpverlener Kooiman is blij met de steun die haar voorstellen vandaag in de Kamer kregen. ‘Door de pleegouders meer rechten te geven, verbeteren we ook de positie van de pleegkinderen. Daar zullen wij ons verder voor blijven inzetten.’

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top