www.sp.nl/zorg

Homepage SPSlash Zorg

Zoeken in /zorg

/zorg :: onze mensen

Meer info over Renske Leijten

Renske Leijten

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Bas Maes
Hanne Drost
SP.nl/zorg
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Veiligheid kind belangrijker dan beroepsgeheim

19-01-2011 • SP-Kamerlid Nine Kooiman zal tijdens een komend debat over de jeugdzorg voorstellen om alle relevante informatie die voor de behandeling van kinderen nodig is beschikbaar te stellen. ‘De veiligheid van het kind is het allerbelangrijkst, ook als daar het beroepsgeheim van een arts voor moet wijken’, aldus Kooiman.

Nine KooimanVoormalig jeugdhulpverlener Kooiman sluit met dit voorstel om de wet te wijzigen aan bij de harde kritiek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Na onderzoek van 27 gevallen, constateerde de Raad vorige week dat jeugdhulpverleners onvoldoende de risico’s die kinderen lopen kunnen inschatten. Dit komt onder meer doordat problemen van de ouders niet bekend zijn.

Kooiman: ‘De psychiater van de moeder kan bijvoorbeeld informatie weigeren te geven aan de jeugdhulpverlener. Die weet dan niet of de moeder nu wel of niet suïcidaal of psychotisch is en mogelijk het kind wat aan kan doen. Deze vitale informatie blijft dan achterwege. We kunnen kinderen niet vanwege de onwil of onmacht van een hulpverlener onnodig blootstellen aan gevaar.’

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top