www.sp.nl/zorg

Homepage SPSlash Zorg

Zoeken in /zorg

/zorg :: onze mensen

Meer info over Renske Leijten

Renske Leijten

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Hanne Drost
Bas Maes

/zorg :: agenda

  • Vrijdag 22 augustus Stegeren - 10:00 uur, Tjitske Siderius brengt een bezoek aan zorglandgoed Stegerveld van de Baalderborggroep waar mensen met een verstandelijke beperking wonen en intensieve begeleiding krijgen bij een sterk gestructureerd en voorspelbaar dagelijks leven.
  • Maandag 25 augustus Voorthuizen - 13:00 uur, Tjitske Siderius en Renske Leijten gaan op werkbezoek bij private verslavingszorginstelling Solutions.
  • Dinsdag 26 augustus Amsterdam - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij de dak- en thuislozenopvang in Amsterdam.
  • Donderdag 28 augustus Zwolle - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij Bureau Jeugdzorg Overijssel om in gesprek te gaan over de overheveling van taken naar de gemeenten en de consequenties hiervan voor Bureau Jeugdzorg.
SP.nl/zorg
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

‘Sluit commerciële grieppoli Slotervaartziekenhuis’

13-08-2009 • Minister Klink moet de commerciële grieppoli van het private Slotervaartziekenhuis sluiten. Dit vindt SP-Kamerlid Renske Leijten. “Er gelden richtlijnen voor het stellen van de diagnose voor de Mexicaanse griep. Ook een privaat ziekenhuis heeft zich hieraan te houden. In het geval van een pandemie moet er landelijk beleid gevoerd kunnen worden en dan is het ongewenst en misschien zelfs gevaarlijk als een ziekenhuis blind een eigen koers vaart. Zo zie je maar weer dat wanneer je de zorg aan commercie overlevert, angst geëxploiteerd kan worden.”

Renske LeijtenDe richtlijnen schrijven voor dat mensen die vermoeden dat ze besmet zijn met het Mexicaanse griepvirus eerst contact op moeten nemen met de huisarts. Dit is voornamelijk om te voorkomen dat andere mensen worden besmet. Het Slotervaartziekenhuis heeft gisteren echter een polikliniek geopend waar bezorgde mensen direct terecht kunnen voor zogenaamde sneltesten op de Mexicaanse griep. Zorgverzekeraars vergoeden de controles echter niet omdat ze in strijd zijn met de voorgeschreven richtlijnen. Hoe de controles dan betaald worden is nog niet bekend. Leijten: “De kans is groot dat mensen dan zelf de rekening moeten betalen voor de griepcontrole. Dit leidt tot tweedeling in de zorg.”

Zorgverzekeraars en huisartsen vinden het initiatief van het Slotervaartziekenhuis ook een gevaarlijk idee, omdat in een poli de kans op besmetting groter is dan wanneer bezorgde mensen eerst hun arts bellen. Bovendien zijn de sneltesten voor de Mexicaanse griep volgens het RIVM niet betrouwbaar genoeg.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top