www.sp.nl/zorg

Homepage SPSlash Zorg

Zoeken in /zorg

/zorg :: onze mensen

Meer info over Renske Leijten

Renske Leijten

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Hanne Drost
Bas Maes

/zorg :: agenda

  • Vrijdag 22 augustus Stegeren - 10:00 uur, Tjitske Siderius brengt een bezoek aan zorglandgoed Stegerveld van de Baalderborggroep waar mensen met een verstandelijke beperking wonen en intensieve begeleiding krijgen bij een sterk gestructureerd en voorspelbaar dagelijks leven.
  • Maandag 25 augustus Voorthuizen - 13:00 uur, Tjitske Siderius en Renske Leijten gaan op werkbezoek bij private verslavingszorginstelling Solutions.
  • Dinsdag 26 augustus Amsterdam - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij de dak- en thuislozenopvang in Amsterdam.
  • Donderdag 28 augustus Zwolle - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij Bureau Jeugdzorg Overijssel om in gesprek te gaan over de overheveling van taken naar de gemeenten en de consequenties hiervan voor Bureau Jeugdzorg.
SP.nl/zorg
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Bussemaker moet voortmaken met puinruimen bij CAK

17-06-2009 • “Vorig jaar april zou staatssecretaris Bussemaker de puinhoop hebben opgelost, maar het is nog steeds een chaos bij het Centraal Administratiekantoor (CAK). Hoe zit het met deze belofte?” Deze vraag stelde SP-Kamerlid Renske Leijten woensdag in een debat over de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ). Leijten: “Het is onbestaanbaar dat mensen nog steeds verkeerde rekeningen krijgen.”

Begin van dit jaar bleek uit een rapport van de Nationale Ombudsman dat deze een explosie van meldingen en gegronde klachten heeft gekregen over het CAK. Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen die mensen moeten betalen voor het krijgen van zorg. De invoering van een nieuw computersysteem is echter uitgelopen op een chaos.

Leijten: “Volgens het CAK ligt dit aan een heleboel andere organisaties. Dat is een afleidingsmanoeuvre. Medewerkers kunnen door het nieuwe computersysteem fouten niet herstellen en mensen krijgen nog steeds verkeerde rekeningen. Het gaat niet om computers, maar om mensen en dat lijkt de staatssecretaris niet te begrijpen”.

--Update--
De staatssecretaris heeft alle klachten die bekend waren bij de Nationale Ombudsman en het consumentenprogramma Kassa voor 1 april laten oplossen. Zij vindt daarom dat zij haar belofte is nagekomen. Leijten: "Een typisch geval van een smakeloze 1 april-grap voor al die mensen die zich niet gemeld hadden bij het tv-programma of de Ombudsman. Mensen die de weg weten naar deze instanties kunnen dus op snelle afhandeling rekenen, terwijl de rest kan stikken."

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top