www.sp.nl/zorg

Homepage SPSlash Zorg

Zoeken in /zorg

/zorg :: onze mensen

Meer info over Renske Leijten

Renske Leijten

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Hanne Drost
Bas Maes

/zorg :: agenda

  • Maandag 25 augustus Voorthuizen - 13:00 uur, Tjitske Siderius en Renske Leijten gaan op werkbezoek bij private verslavingszorginstelling Solutions.
  • Dinsdag 26 augustus Amsterdam - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij de dak- en thuislozenopvang in Amsterdam.
  • Donderdag 28 augustus Zwolle - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij Bureau Jeugdzorg Overijssel om in gesprek te gaan over de overheveling van taken naar de gemeenten en de consequenties hiervan voor Bureau Jeugdzorg.
SP.nl/zorg
Verloskundigenprotest Protest van verloskundigen tegen te hoge werkdruk maart 2009. Foto: Ed Oudenaarden
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Geen marktwerking in de verloskundige zorg

15-04-2009 • SP-Kamerlid Marianne Langkamp is bezorgd over de brandbrief van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (de KNOV) die de Nederlandse Zorgautoriteit ervan beticht naar het doel van marktwerking in de verloskunde toe te redeneren. Langkamp: "Blijkbaar is de NZa niet in staat de minister objectief te adviseren. Er is bij de NZa sprake van een blind geloof in marktwerking in de zorg. Ik ben ervan overtuigd dat de meeste verloskundigen er heel anders over denken. Daarom roep ik de minister op zijn oor ook bij hen te luister te leggen en hun mening zwaarder te laten wegen dan het advies van de NZa."

De NZa doet op dit moment onderzoek naar de liberalisering van de verloskundige zorg. De KNOV is zeer kritisch over de voorlopige resultaten van het onderzoek naar de vrije prijsstelling en wil dat de ongewenste ontwikkeling naar marktwerking in de verloskunde wordt gestopt. Langkamp is blij met de uitgesproken mening van het KNOV dat de marktwerking de thuisbevalling en de kwaliteit van de zorg verder onder druk zal zetten. Volgens de organisatie zorgt marktwerking er onder andere voor dat zwangere vrouwen straks geen keuze meer hebben tussen thuisbevalling en ziekenhuisbevalling. Langkamp: "Zeventig procent van alle zwangere vrouwen heeft de wens thuis te bevallen. Het is een slechte zaak als zwangere vrouwen deze mogelijkheid bij voorbaat ontnomen wordt."

De marktwerking in de fysiotherapie is voor het Kamerlid een lichtend voorbeeld om vooral geen marktwerking in de verloskunde in te voeren. De vrije prijsvorming heeft ertoe geleid dat er wordt gestuurd op prijs in plaats van kwaliteit. Fysiotherapeuten worden tegen elkaar uitgespeeld. De bureaucratie is verder toegenomen omdat men te maken kreeg met meerdere zorgverzekeraars, polissen en voorwaarden en er meer verantwoording afgelegd moet worden. Langkamp: "Dit is niet wat we willen met de verloskundige zorg in ons land. Het gaat hier over basiszorg aan moeder en kind; die mogen we niet aan de markt overlaten."

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top