www.sp.nl/zorg

Homepage SPSlash Zorg

Zoeken in /zorg

/zorg :: onze mensen

Meer info over Renske Leijten

Renske Leijten

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Hanne Drost
Bas Maes
SP.nl/zorg
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Behoud gespecialiseerde verpleegkundige zorg in kinderdagverblijven

12-08-2008 • De SP roept staatssecretaris Bussemaker en minister Rouvoet op maatregelen te treffen om de dreigende sluiting van Kiddion in Den Haag te voorkomen. Kiddeon is een kleinschalig werkend gespecialiseerd verpleegkundig kinderdagverblijf voor chronisch zieke kinderen. Door de bezuinigingen van 800 miljoen van het kabinet op de AWBZ en de kosten van de toenemende bureaucratie is Kiddeon bijna failliet en dreigen chronisch zieke kinderen geen hulp meer te krijgen.

Henk Van GervenSP-Kamerlid Henk van Gerven: “Dit is nou een direct gevolg van het kabinetsbesluit om de aanspraken op verpleging en verzorging in de AWBZ in te perken. Het kabinet moet op korte termijn met een oplossing komen. Voor Kiddion maar ook voor andere dergelijke gespecialiseerde kinderdagverblijven.”

Kiddeon is gespecialiseerd als kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot 4 jaar met een ernstige handicap zoals hart- en longziekten, diabetes, nierziekten en voor zeer vroeg geboren kinderen. Kiddeon leert de ouders en de kinderen hoe om te gaan met hun ziekte of leert ze weer eten na een peridode van sondevoeding. Instellingen als deze bieden ouders de mogelijkheid voor hun kind te blijven zorgen.

Van Gerven: “Het is onbegrijpelijk dat deze kinderen en hun ouders zo keihard in de steek worden gelaten. Het gaat immers niet om luxezorg waarbij kinderen naar paardrijles worden gebracht. Het gaat om zorg waar geen goed alternatief voor is. Het is ook kortzichtig van dit kabinet. Want het kost veel meer als deze kinderen weer vaker opgenomen moeten worden in een ziekenhuis of een andere zorginstelling.”

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top