www.sp.nl/zorg

Homepage SPSlash Zorg

Zoeken in /zorg

/zorg :: onze mensen

Meer info over Renske Leijten

Renske Leijten

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Hanne Drost
Bas Maes

/zorg :: agenda

  • Vrijdag 22 augustus Stegeren - 10:00 uur, Tjitske Siderius brengt een bezoek aan zorglandgoed Stegerveld van de Baalderborggroep waar mensen met een verstandelijke beperking wonen en intensieve begeleiding krijgen bij een sterk gestructureerd en voorspelbaar dagelijks leven.
  • Maandag 25 augustus Voorthuizen - 13:00 uur, Tjitske Siderius en Renske Leijten gaan op werkbezoek bij private verslavingszorginstelling Solutions.
  • Dinsdag 26 augustus Amsterdam - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij de dak- en thuislozenopvang in Amsterdam.
  • Donderdag 28 augustus Zwolle - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij Bureau Jeugdzorg Overijssel om in gesprek te gaan over de overheveling van taken naar de gemeenten en de consequenties hiervan voor Bureau Jeugdzorg.
SP.nl/zorg
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Hoop voor behoud gemeentelijke CAO B3 ambulancediensten

30-11-2007 • Er gloort enig licht voor het ambulancepersoneel van de zogenaamde B3 ambulancediensten in Zeeland, Utrecht, Twente en Gelderland. Tijdens een debat in de Tweede Kamer heeft de minister toegezegd onder voorwaarden extra middelen te geven voor de bekostiging van de overgangsregeling inzake het functionele leeftijdsontslag. Daarbij blijft de gemeentelijke CAO die de B3 diensten volgen in principe overeind. Het dictaat van de minister dat persé overgegaan moest worden naar de slechtere private CAO ambulancezorg is daarmee van tafel. De acties vanuit het personeel zijn zeker van invloed geweest op dit voorlopige resultaat. De onderhandelingen gaan door waarbij het goed is dat de bonden en personeel druk op de ketel houden om een zo goed mogelijke nieuwe CAO af te kunnen sluiten.

In het debat is ook gesproken over de aanrijdtijden. Jaarlijks bereiken de ambulances in 35.000 spoedgevallen niet binnen 15 minuten de patiënt. Met name in landelijke gebieden is dit een probleem omdat daar in de loop der jaren ambulances zijn wegbezuinigd. De SP pleitte voor extra ambulances voor die gebieden waar de aanrijdtijden fors worden overschreden. Als onderzoek aantoont dat extra middelen nodig zijn, dan gaat de minister op zoek naar middelen zo stelde Klink. Op vragen van kamerlid Henk van Gerven antwoordde de minister verder te zullen bekijken of een verlaging van de 15 minuten bij spoedritten naar 8 minuten niet wenselijk is. Henk van Gerven: “Bij de brandweer geldt ook een aanrijdtijd van 8 minuten. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg pleit hier al enige jaren voor.”

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top