www.sp.nl/zorg

Homepage SPSlash Zorg

Zoeken in /zorg

/zorg :: onze mensen

Meer info over Renske Leijten

Renske Leijten

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Hanne Drost
Bas Maes

/zorg :: agenda

  • Maandag 25 augustus Voorthuizen - 13:00 uur, Tjitske Siderius en Renske Leijten gaan op werkbezoek bij private verslavingszorginstelling Solutions.
  • Dinsdag 26 augustus Amsterdam - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij de dak- en thuislozenopvang in Amsterdam.
  • Donderdag 28 augustus Zwolle - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij Bureau Jeugdzorg Overijssel om in gesprek te gaan over de overheveling van taken naar de gemeenten en de consequenties hiervan voor Bureau Jeugdzorg.
SP.nl/zorg
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Inventarisatie SP: WMO leidt tot afbraak thuiszorg

02-10-2007 • Gedwongen ontslagen en slechtere arbeidsvoorwaarden voor het personeel, en een vermindering van het aantal uren zorg en de kwaliteit daarvan voor de ontvangers van thuiszorg. Dit zijn enkele resultaten van het onderzoek dat de SP doet naar de effecten van de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. SP-Tweede Kamerlid Agnes Kant: “De professionaliteit van de thuiszorg dreigt razendsnel te worden afgebroken. Een rechtstreeks gevolg van de ingevoerde marktwerking. De staatssecretaris kan niet blijven wegkijken en zeggen dat het wel goed komt. Als we zo doorgaan valt er straks niets meer goed te maken. Dat zeg niet alleen ik, maar ook de bonden en de medewerkers en cliënten van de thuiszorg die morgen met ons actie voeren."

Agnes KantVolgens het Kamerlid leidt de ingevoerde marktwerking en het te krappe budget tot een groot aantal - voorspelde - negatieve effecten, waardoor de kwaliteit van de thuiszorg in rap tempo wordt afgebroken. Thuishulpen worden onder druk gezet te gaan werken tegen veel slechtere arbeidsvoorwaarden omdat achteraf blijkt dat instellingen voor de afgesproken prijs niet dezelfde kwaliteit kunnen leveren. Daarnaast krijgen cliënten te maken met de inzet van alphahulpen waar het niet kan. Op grote schaal is waarneembaar dat cliënten met verstandelijke beperkingen, dementieverschijnselen, psychosociale problemen en cliënten van zeer hoge leeftijd alphahulp krijgen. Ook is er sprake van veel verschillende en onervaren hulpen, of hulpen die niet komen opdagen. Soms moet men zelfs maanden wachten op hulp. Kant: "Wat mensen ook heel erg dwarszit, is het verliezen van hun vertrouwde hulp, de hulp waarbij ze zich veilig voelen, die weet wat er in huis moet gebeuren en die hun persoonlijk lief en leed kent.”

In oktober 2006 is de SP een landelijk meldpunt gestart om de gevolgen van de WMO in de praktijk direct te kunnen volgen. Uit de tweede rapportage van het meldpunt – waar 668 meldingen in zijn verwerkt – blijkt dat één op de zes meldingen gaat over het verlies van de baan als thuishulp in loondienst. Agnes Kant: "Een ander effect is dat de afbraak van de thuiszorg ten koste gaat van mensen die thuis willen blijven wonen. Ze zullen sneller in een instelling terecht komen. Dat is zuur voor hen, en straks duur voor ons. De staatssecretaris denkt voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten, maar goedkoop wordt wat dat betreft duurkoop. De marktwerking moet uit de WMO en alphahulpconstructies moeten worden omgezet in volwaardige banen.”

Donderdag 4 oktober debatteert de Tweede Kamer over de gevolgen van de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voor het personeel in de thuiszorg. Op 3 oktober demonstreren thuiszorgers en sympathisanten voor het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag. De manifestatie is een initiatief van het Comité Zorg Geen Markt en wordt gesteund door onder meer Abvakabo FNV, Unie Zorg en Welzijn, Nu’91, CNV Publieke Zaak en ouderbond ANBO.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top