www.sp.nl/zorg

Homepage SPSlash Zorg

Zoeken in /zorg

/zorg :: onze mensen

Meer info over Renske Leijten

Renske Leijten

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Hanne Drost
Bas Maes

/zorg :: agenda

  • Vrijdag 22 augustus Stegeren - 10:00 uur, Tjitske Siderius brengt een bezoek aan zorglandgoed Stegerveld van de Baalderborggroep waar mensen met een verstandelijke beperking wonen en intensieve begeleiding krijgen bij een sterk gestructureerd en voorspelbaar dagelijks leven.
  • Maandag 25 augustus Voorthuizen - 13:00 uur, Tjitske Siderius en Renske Leijten gaan op werkbezoek bij private verslavingszorginstelling Solutions.
  • Dinsdag 26 augustus Amsterdam - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij de dak- en thuislozenopvang in Amsterdam.
  • Donderdag 28 augustus Zwolle - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij Bureau Jeugdzorg Overijssel om in gesprek te gaan over de overheveling van taken naar de gemeenten en de consequenties hiervan voor Bureau Jeugdzorg.
SP.nl/zorg
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Steun vakbeweging en ouderenbond voor actie Stop Uitverkoop Thuiszorg

29-08-2007 • Verschillende vakbonden en ouderenbond ANBO hebben zich achter de actie Stop Uitverkoop thuiszorg geschaard. De organisaties roepen hun leden en sympathisanten op de actie van het Comité Zorg Geen Markt te ondertekenen.

Vakbondbestuurder Leon Vincken: “De gevolgen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor de thuiszorg worden steeds duidelijker voor de werknemers. Talloze reacties per mail, telefoon en commentaren in onze forums geven daar blijk van. Leden eisen van de bond dat deze zich hard blijft opstellen om banen in de thuiszorg te behouden. CNV Publieke Zaak maakt zich hier al vanaf de eerste discussie over de WMO sterk voor. Reden om nu ook deze politieke actie te steunen."

De beroepsorganisatie en vakbond voor verpleegkundigen en verzorgenden NU’91 steunt de actie eveneens. Deze bond heeft veel leden onder verpleegkundigen in de thuiszorg. Deze wijkverpleegkundigen werken vaak samen met de thuiszorgmedewerkers wier banen nu op het spel staan. Veel wijkverpleegkundigen laten weten dat zij zien hoe de kwaliteit van zorg achteruit holt. Ook zien zij met lede ogen de basiszorg, de ziel van het werk van verpleegkundigen en verzorgenden, ondermijnd en uitgehold worden. “Het eerste wat mensen nodig hebben is een schoon lichaam, in een schone omgeving met voldoende eten en drinken. Dat is de basis, dat weet iedereen die in de zorg werkt of zorg nodig heeft. Als we dat als maatschappij al niet meer willen betalen, waar zijn we dan mee bezig?” aldus een wijkverpleegkundige op de website van de bond.

De Unie Zorg & Welzijn, een vrij nieuwe bond in de zorg, hoefde niet lang na te denken over de vraag of ze de actie wilde steunen. “Het is belangrijk dat alle partijen er alles aan doen een stabiele en verantwoorde situatie te creëren in de thuiszorg,” aldus de Unie Zorg & Welzijn.

Ouderenbond ANBO, heeft ook laten weten de actie steunen. Veel mensen zijn bang voor hun toekomst, constateert de bond. Zeker nu er uitgelekt is dat er op de zorg nog eens 600 miljoen bezuinigd moet gaan worden. De ANBO vraagt haar leden, net als de vakbonden, om de petitie te tekenen.

Waarschijnlijk sluiten binnenkort meer bonden en beroepsvereniging zich aan bij de actie.

Heeft u zelf nog niet getekend? Doe dat dan a.u.b. op www.zorggeenmarkt.nl

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top